W dniu 30.05.2017 Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich wybrała Człowieka Roku 2016 - panią Mariannę Okoniewską - długoletnią przewodniczącą Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów we Wrześni.

 Pani Marianna Okoniewska od 35 lat związana jest z Zarządem Rejonowym PZERiI we Wrześni, a od 1983r piastuje stanowisko przewodniczącej Zarządu. W latach 1999-2002 była radną Powiatu Wrzesińskiego. Pani Marianna na emeryturze poświęciła się całkowicie pracy na rzecz seniorów. Dzisiaj skupia wokół siebie ponad 1207 członków PZERiI we Wrześni i terenie. Pełni funkcję członka Prezydium Zarządu Okręgowego w Poznaniu.
Pani Marianna jako przewodnicząca dba o swoich podopiecznych, pozyskała fundusze z PFRON na wyposażenie sali rehabilitacyjnej znajdującej się przy Parafii św. Jadwigi we Wrześni. We współpracy w PCPR we Wrześni od lat organizuje wyjazdy turystyczno-rehabilitacyjne oraz wycieczki turystyczne , z których korzysta co roku ponad 1500 emerytów. Związek organizuje również dla seniorów spotkania , zabawy, pikniki, prowadzi chór Gamma we Wrześni i Wrzos w Nekli. Dla członków związku przygotowuje uroczystości i spotkania z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Inwalidy i Dnia Seniora.
Pani Marianna zawsze chętnie służy radą i pomocą seniorom przy wypełnianiu formalności, wypełnianiu pitów, pozyskiwaniu dofinansowań, uprawnień seniora oraz ulg, pozyskiwaniu orzeczeń o niepełnosprawności . Ma ogromny dar zjednywania sobie ludzi, poprzez życzliwe zainteresowanie, nieustanną ciekawość ludzkich spraw, dyskretną chęć niesienia pomocy w potrzebie. Mówi o sobie, że dzięki pracy społecznej na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych zachowała zdrowie i młodość.