Nasza Fundacja powstała w celu budowania lepszego środowiska w dziedzinie oświatowej, kulturalnej, społecznej i ekonomicznej.

main_foto

Zasadami, którymi kieruje się Fundacja, jest tworzenie wartości i bogactw moralnych, etycznych i intelektualnych, zgodnych z prawem i etyką kultury chrześcijańskiej. Cele te Fundacja realizuje sama, albo we współpracy z władzami rządowymi, samorządowymi, organizacjami oświatowymi, kulturalnymi i społecznymi, szkołami z naszego powiatu. 

Fundacja Dzieci Wrzesińskich zgodnie z PKD swoją działalność kieruje do dzieci i młodzieży z naszego regionu, do osób starszych, a także do osób niepełnosprawnych, chorych oraz potrzebujących pomocy. Nasze działania skupiają się wokół organizowania kursów i warsztatów komputerowych, szczególnie dla osób starszych. Organizowania warsztatów artystycznych, językowych, przedmiotowych, fotograficznych dla dzieci i młodzieży. Fundacja co roku organizuje konkursy: Konkurs Fotograficzny, Konkurs Piosenki, Konkurs Młodych Instrumentalistów. Współpracujemy przy organizacji Pikników i Spartakiad Osób Niepełnosprawnych, Konkursu Europejskiego, a także Święta Teatru Na Prowincji. Fundacja opiekuje się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi dofinansowując zakup leków, środków pielęgnacyjnych, finansując turnusy rehabilitacyjne.

zGCUc 

Wspomóż nasze działania na rzecz lokalnej społeczności i przekaż 1% podatku wpisując:

KRS   0000113200

UWAGA : od 1 marca 2020 roku nowy adres : ul. Koszarowa 12