Zarząd Fundacji Dzieci Wrzesińskich

Lilla Pylak - Prezes Zarządu
Aldona Perkiewicz - Wiceprezes Zarządu
Członkowie Zarządu:
Irena Hrycaj - Wołoszyn
Gabriela Jóźwiak-Dudek
Piotr Orwat
Eugeniusz Paterka
Dorota Szykowna
Liliana Kucza
Sławomira Czarnecka
Waldemar Grześkowiak

Rada Fundacji Dzieci Wrzesińskich

Przewodniczący: Jan Koralewski

Władysław Dłoniak
Tomasz Frankowski
Bogdan Koczorowski
Jacek Krajniak
Hanna Orwat
Jerzy Nowaczyk
Józef Słomski
Zenon Suchorski
Bolesław Święciochowski
Teresa Walińska

Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich

przewodniczący: Bolesław Święciochowski

 

Honorowi Członkowie Fundacji Dzieci Wrzesińskich

Les C. Bachorz - założyciel Fundacji

Aktualny Ambasador Kanady
Celestyn Bachorz
Hanna Bachorz
Janusz Cyraniak
Bronisław Dankowski
Norman Davies
Andrzej Freyman
Zofia Kurnatowska
Piotr Stankowski
Piotr Starzyński
Leopold Kostrzewski
Iwona Bogorya
Jacek Fisiak
ks. Kazimierz Głów
Irena Hrycaj-Wołoszyn
Jan Koralewski
Jerzy Nowaczyk
Krystyna Poślednia
Zbigniew Sypniewski

Benefaktorzy Fundacji Dzieci Wrzesińskich

Rok 1989-1999 : Celestyn i Hanna Bachorz ,

Rok 1991-1996: Henryk i Elżbieta Bachorz,,Iwona Bogorya, Camerata -Domicela Cierpiszewska, dyr Zbigniew Dzierżyński, dr Andrzej Freyman, ( Alina Kennedy), Bronimir Lipigórski,dr Danuta Pindor, Paul i Mary-Joe Quilty,

Rok 1997: Bank Spółdzielczy(Bachorz Stefan, Cenos (Marian Rzeźnik), Marcin Gałczyński,inz Adam Jóźwiak, Bogdan Kowalski, Gene Prądzyński,PZU, Michael Quilty, WBK\\\\\\\' Wiosna Ludów\\\\\\\' (Władysław Szalbierz)

Rok 1997-2002:- Grzegorz i Renata Augustyniak, Leszek i Hanna Bachorz, Bronisław Dankowski, Andrzej Lipiecki, Jadwiga Kowalczyk, Grzegorz Krukowski, Dorota Majchrzak, Łukasz Płociniczak,Grzegorz Skibiński, Ryszard Szambelańczyk, Leszek Wieczerzycki, Maria Zarębska, Bachorz Celestyn i Hanna,Bank Spółdzielczy,Cenos(Marian Rzeźnik), Gałczyński Marcin, Jóźwiak Adam, Kowalski Bogdan,PZU,Quilty Michael,WBKW sp.\\\\\\\' Wiosna Ludów\\\\\\\'

Rok 2002-2004: poseł Bronisław Dankowski, Starostwo Powiatowe, burmistrz Tomasz Kałużny, Bogdan Kowalski, notariusz Irena Baranowska Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, PSS Społem, WSP. Eur, NEPA Sp. z.o.o., M. Urbaniak, Dom Książki - Rynek, Eugeniusz Gulczyński, Państwo Majchrzakowie, Zbigniew Kluk, Ewa i Stefan Ławniczakowie Sklep masarski , ul. 3 Maja, Agencja Wł Rolnej w Sokołowie,

Rok 2004 – 2005: Bronisław Dankowski – Poseł Ziemi Wrzesińskiej, inż Bogdan Kowalski – Zakład Produkcji Części Zamiennych do Maszyn Rolniczych, Jarosław Koralewski – właściciel sklepu papierniczego ul. Warszawska, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplne – inż. Izabella Bieniaszewska, NEPA , Fabryka Wsp.Eur. Węgierki,WSS Społem – prezes Bożena Skrzypek, ZELKA – Zbigniew Kluk, Apteka „Witaminka\\\\\\\" – Dorota i Artur Majchrzakowie, Apteka „Pod Lipami\\\\\\\" – Bogna Jęczkowska, A2 BAU-Development GMBH Austria, Starostwo Powiatowe – Starosta Dionizy Jaśniewicz, Urząd Miasta i Gminy Września - Burmistrz Tomasz Kałużny, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Kancelaria Senatu - Marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak, „Kosłom\\\\\\\" – Bogdan Koczorowski, Józef Słomski,

Wolontariusze Fundacji Dzieci Wrzesińskich

Rok 2004 - 2005: Irena Balcerkiewicz, Jarosław Bulczyński, Aneta Wiśniewska, Teresa Gizelska, Wanda Karpińska, Urszula Kropaczewska, Czesława Koralewska, Irena Baranowska - notariusz, Urszula i Mirosław Jadryszak, Joanna Głowska, Paweł Stawowski.
Rok 2004-2008 - Lilla Pylak, Aldona Perkiewicz, Aneta Wiśniewska