dsc_0032 800x537     Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich dnia 13.06.2012 r. wybrała " Człowieka Roku 2011" panią Elżbietę Soszyńską. Tytuł ten Kapituła nadaje osobie wyróżniającej się wielkim zaangażowaniem społecznym dla dobra innych.


Rekomendacja p. Elżbiety Soszyńskiej.

Pani Elżbieta Soszyńska jest wieloletnim członkiem Wrzesińskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Jedność”. Jest osobą bardzo zaangażowaną w pracę na rzecz Stowarzyszenia i poza stowarzyszeniem. Osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą w każdej sytuacji liczyć na panią Elżbietę, która posługuje się językiem migowym i pomaga  im porozumiewać się i kontaktować ze światem słyszących. Pomaga przy  załatwianiu spraw urzędowych oraz w codziennych sprawach. Pani Elżbieta działa na rzecz spopularyzowania znajomości podstaw języka migowego w naszym społeczeństwie. Uczy ludzi słyszących podstaw języka migowego, podstawowych znaków i słów w języku migowym, co w dużej mierze ułatwia kontakt z osobami niesłyszącymi. Pani Elżbieta dba o to, by osoby niesłyszące mogły czynnie i w pełni świadomie uczestniczyć we mszach świętych i innych nabożeństwach. Występuje ona w roli tłumacza migowego podczas specjalnych mszy świętych i nabożeństw , a także uczy księży języka migowego. Pani Soszyńska jest osobą godną zaufania, przyjazną i odpowiedzialną. Jest świetnym tłumaczem i bardzo dobrze się sprawdza też jako skarbniczka Stowarzyszenia. Dla ludzi jest zawsze życzliwa i okazuje im wiele serca. Swoje obowiązki wykonuje bezinteresownie. Pani Elżbieta wychowała dwóch synów. Jest wspaniałą żoną i matką. Swoją pracę społeczną i zawodową potrafi łączyć z prowadzeniem domu i dbałością o rodzinę. Pani Soszyńska jest dla ludzi niesłyszących u niedosłyszących łącznikiem między „światem ciszy” a światem zewnętrznym. Tytuł ten został wręczony na sesji Rady Powiatu w dniu 31.08.2012r.