Pod hasłem Razem Rażniej odbył się jubileusz X-lecia Organizacji Pozarzadowych FORUM

 

Wrzesińskie Forum Organizacji Pozarządowych świętowało dziesięciolecie swojej działalności podczas jubileuszowego pikniku, który odbył się w sobotę 1 sierpnia. Ze względu na nieprzewidywalną w ostatnim czasie aurę zorganizowano go pod dachem, w restauracji Tip-Top w Pyzdrach. Wbrew obawom jednak pogoda dopisała, tak jak i nastroje uczestników spotkania.
 
 
Licznie zgromadzonych piknikowiczów powitali wspólnie przewodnicząca prezydium forum Irena Hrycaj-Wołoszyn oraz dyrektor ściśle współpracującego z organizacjami pozarządowymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jerzy Nowaczyk, który podkreślał niezwykłą aktywność i zaangażowanie członków forum w pracę na rzecz nie tylko osób niepełnosprawnych, ale też całej lokalnej społeczności. – Dowodem na to jest fakt, że aż czworo z nich, Stanisław Filipiak, Ryszard Matuszak, Halina Rembowicz i Agnieszka Więcek, otrzymało w ostatnich latach tytuł Człowieka Roku nadawany przez Fundację Dzieci Wrzesińskich – przypomniał dyrektor PCPR.
 
 
 
Otwierając piknik Irena Hrycaj-Wołoszyn wyjaśniła, co jest sednem działalności forum. – Najważniejsze w działaniu naszej organizacji jest to, że jesteśmy razem, że wspieramy się i wymieniamy doświadczeniami. Razem wyjeżdżamy i wypoczywamy – możemy liczyć na siebie w różnych chwilach życia – podkreślała. Natomiast wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek, wręczając okolicznościowe wyróżnienia dwunastu organizacjom, które od początku tworzyły forum, zauważył, że jubileusz dziesięciolecia jest doskonałą okazją nie tylko do podsumowań i podziękowań, ale też do snucia planów na przyszłość. – Wiem, że to forum jest bardzo potrzebne wszystkim organizacjom pozarządowym, które funkcjonują w naszym powiecie, i mam nadzieję na kolejne dziesięć i więcej lat owocnej współpracy – podsumował wicestarosta.
 
 
 
 
 
O użyteczności forum świadczą wypowiedzi przedstawicieli zrzeszonych w nim organizacji. Włodzimierz Maćkowiak z Wrzesińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar” tłumaczy, że każda współpraca ma sens, a jeśli organizuje się coś dla większej liczby osób, to czuje się większą motywację do pracy. – Wspólne działanie daje poczucie, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy potrzebni – w grupie jest po prostu raźniej. Forumowicze chwalą sobie współpracę nie tylko między sobą, ale również z wrzesińskim PCPR. Dzięki centrum działają u nas prawnik i psycholog – są to wymierne korzyści, bo nas, jako organizacji, nie byłoby na to stać – podkreśla Włodzimierz Maćkowiak. Celem FOP jest przede wszystkim aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym i wszystkie organizacje, które działają w tym kierunku, są w forum mile widziane.