ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ DO KONKURSU FOTOGRAFICZEGO POCZTÓWKA Z WRZEŚNI.

Na konkurs nalezy przygotować jedną fotografię na temat konkursowy POCZTÓWKA Z WRZEŚNI  o wymiarach min. A4 . Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem, wiekiem, nr telefonu i dostarczyć w kopercie do siedziby Fundacji do dnia 15.11.2015r . w godzinach dyżuru ( wtorek - 14.30-16.00, środa 17.00-17.30). Kazdy uczestnik może na konkurs przygotować na konkurs dwie osobne prace. Jury nagrodzi 5 najlepszych prac, a wyniki prac zostaną ogłoszone na stronie FDW po 25.11.2015r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. O terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacje tel. 509154254.