Konkurs plastyczny Cztery pory roku trwa do 19.11.2015.

 

12066069 1699393873613005 2555757324828127818 n

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
„CZTERY PORY ROKU Z FIRMĄ ATUT”

Organizator: Atut Bis Sp. z o.o.
62-300 Września ul. Paderewskiego 69
FUNDACJA DZIECI WRZESIŃSKICH
62-300 Września ul. Szkolna 12
Patronat: CAPAROL Polska
Patronat medialny: Radio Września oraz Wiadomości Wrzesińskie

Cele:
-rozwijanie umiejętności i wrażliwości artystycznej;
-wymiana doświadczeń plastycznych i estetycznych;
-możliwość zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych;

Tematyka prac:
Zadaniem dzieci jest narysowanie kredkami swojej ulubionej pory roku.

Adresaci konkursu:
Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:
I – dzieci w wieku przedszkolnym;
II – dzieci klas 1-3 szkół podstawowych;
III – dzieci klas 4-6 szkół podstawowych;
Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Forma prac:
-format prac minimum A4 maksimum A3;
-prace powinny być bez passe-partout;
-prace nie powinny być rolowane;
Technika: rysunek.

Termin konkursu:
-konkurs trwa od 19.10.2015r do 19.11.2015r;
-wyłonienie zwycięzców oraz wręczenia nagród nastąpi do dnia 20.12.2015r.

Warunki ogólne:
-każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres placówki , imię
i nazwisko nauczyciela lub opiekuna pod kierunkiem którego dziecko przygotowało pracę;
-prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Atut Bis Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 69, 62-300 Września;
-organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w działaniach promocyjnych, opublikowanie ich w całości lub we fragmentach w internecie lub w inny sposób;
-prace przechodzą na własność organizatora;
-osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie o miejscu uroczystego rozdania nagród, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Nagrody:
-każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy imienny dyplom;
-miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.