KONKURS CZŁOWIEK ROKU 2016

KAPITUŁA FUNDACJI DZIECI WRZESIŃSKICH

Ogłasza wybory „CZŁOWIEKA ROKU 2016” Powiatu Wrzesińskiego – działacza społecznego. Do tego zaszczytnego tytułu mogą kandydować osoby, które w ostatnim, czasie przyczyniły się do rozwoju kultury, oświaty oraz różnych dziedzin życia społecznego w powiecie wrzesińskim. Kandydatów do tytułu „ Człowieka Roku 2016” mogą zgłaszać stowarzyszenia, szkoły, instytucje i osoby prywatne. Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem należy przekazać lub przesłać do 15.05.2017r. na adres: Fundacja Dzieci Wrzesińskich, ul. Szkolna 12, 62-300 Września. Regulamin Konkursu – www.fdw.org.pl

  Bolesław Święciochowski - Przewodniczący Kapituły FDW

  Lilla Pylak - Prezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich