Dnia 29.05.2018 roku Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesinskich wybrała Człowieka Roku 2017 - pana Roberta Wardaka.

 Rekomendacja p. Roberta Wardaka

Pan Robert Wardak jest prezesem Klubu Sportowego APP KRISPOL we Wrześni. Tytuł Człowieka Roku 2017 został przyznany za osiągnięcie przez Klub pierwszy raz w historii we Wrześni trzeciego miejsca w I lidze siatkarskiej, wieloletnią pracę i działalność na rzecz klubu oraz współprace i działalność dla środowisk wrzesińskich. Na szczególną ocenę zasługuje fakt troski, opieki, empatii oraz zaangażowanie p. Roberta Wardaka dla osób niepełnosprawnych związanych z siatkówką i klubem. Pan R. Wardak oddaje swój czas, siły i zaangażowanie dla siatkówki i osób z nią związanych z naszego miasta, rozpowszechnia ten sportu na naszym terenie. Pan R. Wardak jest organizatorem wizyt Klubu APP Krispol w przedszkolach, szkołach w celu propagowania zdrowego stylu życia , zarażania pasją do siatkówki najmłodszych mieszkańców gminy i powiatu. Jest wychowawcą i trenerem trenerów piłki siatkowej. Corocznie zaangażowany jest w akcję przekazania gadżetów APP Krispol na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest uczestnikiem biegów charytatywnych na ten szczytny cel. Organizuje akcje DKMS – dawców szpiku kostnego podczas meczów ligowych. Jest organizatorem meczu z drużyną Plus Legii Onica Warszawa na otwarcie sali sportowej przy SSP nr 3 we Wrześni. P. Robert Wardak jest organizatorem Memoriału Ryszarda Tuszyńskiego , zasłużonego trenera i wychowawcy wrzesińskich siatkarzy, głównym organizatorem Pucharu Polski Oldbojów w Plażowej Piłce Siatkowej we Wrześni, głównym organizatorem Turnieju Mistrzostw Polski w Plażowej Piłce Siatkowej dla kobiet i mężczyzn, rozgrywek pierwszej Ligii, w których bierze udział drużyna APP Krispol.

P. Robert Wardak jako prezes Klubu APP Krispol pozyskuje sponsorów dla klubu, wyszukuje i kontraktuje zawodników, podpisuje umowy, stwarza dla klubu optymalne warunki treningowe, pozyskuje teren i obsługę meczów, dba o kontakty drużyny z Zarządem Klubu , dba o wyposażenie w sprzęt , a dla kibiców zakupił bęben będący wizytówką Klubu Kibica APP Krispol.

Pan Robert Wardak od zajmuje się działalnością na rzecz siatkówki, dla zawodników, kibiców, mieszkańców naszego miasta, jest wrażliwy i pełen troski o drugiego człowieka, szczególnie osób z niepełnosprawnością.

full robert wardak lilia pylak