dyplom-odznaka-honorowa                HONOROWA ODZNAKA  dla         

              FUNDACJI  DZIECI WRZESIŃSKICH 

                                 za  ZASŁUGI  dla

             WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

28 maja 2012 roku Fundacja Dzieci Wrzesińskich podczas jubileuszowego spotaknia 20-lecia powstania otrzymała z rąk Dyrektora Gabinetu Marszałaka p. Tomasza Grudziaka Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego za swoją działalność. Jest to dla nas zaszczytne wyróżnienie. Honorową Odznakę odebrała p. wiceprezes Lilla Pylak, dziękując wszystkim działaczom, którzy przyczynili się do wzorowej działalności FDW.