KAPITUŁA FUNDACJI DZIECI WRZESIŃSKICH

Ogłasza wybory „CZŁOWIEKA ROKU 2018” Powiatu Wrzesińskiego – działacza społecznego. Do tego zaszczytnego tytułu mogą kandydować osoby, które w ostatnim, czasie przyczyniły się do rozwoju kultury, oświaty oraz różnych dziedzin życia społecznego w powiecie wrzesińskim. Kandydatów do tytułu „ Człowieka Roku 2018” mogą zgłaszać stowarzyszenia, szkoły, instytucje i osoby prywatne. Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem należy przekazać lub przesłać do 17.05.2019r. na adres: Fundacja Dzieci Wrzesińskich, ul. Szkolna 12, 62-300 Września.

Regulamin Konkursu – www.fdw.org.pl

                                                                                        Bolesław Święciochowski

                                                                                     Przewodniczący Kapituły FDW

                                                                                                    Lilla Pylak

                                                                                   Prezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich