Dnia 6.06.2019r. Kapituła Fundacji Dzieci Wzresińskich wybrała Czlowieka Roku 2018 - panią Alinę Czajkowską.

Laudacja

      Zgłaszamy kandydaturę pani Aliny Czajkowskiej ze względu na zasługi i niesienie pomocy medyczno- pielęgniarskiej oraz opiekuńczej w kilku gminach powiatu wrzesińskiego.

Pani Alina Czajkowska jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni, ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na kierunku pielęgniarstwo i uzyskała tytuł magistra. W latach 1978-1980 pracowała na oddziale chirurgicznym jako pielęgniarka odcinkowa, a później na samodzielnym stanowisku pielęgniarki opatrunkowej. Od 1984 roku pracowała w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Sokolnikach. Od 1998 roku w związku z reorganizacją służby zdrowia została współwłaścicielem Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego ADMED s.a w Sokolnikach i pracuje jako pielęgniarka środowiskowa, zajmuje się także poradnictwem rodzinnym. Rejon przychodni obejmuje gminy Kołaczkowo, Strzałkowo, Miłosław i Wrześnię. Pani Alina Czajkowska od 2015 roku posiada uprawnienia również do wypisywania recept i ordynowania leków. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe , a w 2012 zdobyła II stopień posługiwania się językiem migowym. W 2010 roku została odznaczona Orderem Matki Polki za wychowanie 6-ciorga dzieci. Pięcioro z nich ukończyło studia wyższe, z tego 2-je dzieci studia medyczne ( pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne), jedno jest technikiem farmacji, najmłodsza córka kończy studia na kierunku kryminalistyki. Pani Alina Czajkowska wykonuje swoją pracę z wielkim zaangażowaniem, bardzo często podczas pracy przekracza swój zakres obowiązków. Wykonuje dodatkowe prace związane z opieką i pomocą osobom chorym. Zdarza się, iż jadąc z zastrzykiem i opatrzeniem do osoby chorej i samotnej nie poprzestaje na tej czynności, dodatkowo zainteresuje się chorym, wypisuje dodatkowe recepty, kupuje lekarstwa i później je dowozi choremu. Jadąc z obowiązkiem opieki pielęgniarskiej wykonuje prace opiekuńcze i zwykłe domowe, jak przygotowanie posiłku, podanie do choremu, sprzątanie pomieszczeń chorej samotnej osobie oraz dodatkowe czynności pielęgnacyjne. Pani Czajkowska zdając o swoich pacjentów dodatkowo pomaga lub wypożycza sprzęt medyczny ( ssaki, inhalatory, materace elektryczne ), sprzęt ten instaluje u chorego i jednocześnie pomaga z niego korzystać lub uczy chorego jak się nim posługiwać . Pracę swoją wykonuje z niewiarygodną dokładnością, zaangażowaniem i poświęceniem. Podczas wizyt zastaje osobę chorą samotną zaniedbaną , wtedy poświęca swój czas, siły i zainteresowanie, aby pomóc chorej , doprowadzić ją do najlepszego stanu zdrowia, zadba o jego czystość oraz czystość pomieszczeń w których przebywa chory. Pani Alina Czajkowska jest nazywana przez swoich podopiecznych prawdziwą siostrą miłosierdzia . Wnosimy o przyznanie tytułu Człowieka Roku 2018 pani Alinie Czajkowskiej za bezgraniczne poświęcenie się swoim podopiecznym.

62638273 2273653966034439 686711467575083008 nindeks