zapraszamy dzieci i młodzież do kolejnej edycji KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Hasło tegorocznej edycji to NOWOCZESNA WRZEŚNIA.

Na konkurs należy wykonać 3 fotografie, przedstawiające zgodnie z hasłem, nowoczesną Wrześnię widzianą okiem autora. Fotografie należy wykonać w formacie ok A4 na dowolnym papierze fotograficznym ( błyszczący/mat ) i oddać do 20 listopada 2019r. do organizatora konkursu ( SSP nr 6 ul. Batorego 8 sala 20 w godzinach przedpołudniowych lub w godzinach trwania warsztatów organizowanych przez Fundację).  Prace konkursowe powinny być oddane w zamkniętej kopercie opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem, ewentualnie szkołą oraz nr telefonu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastapi po 20 listopada, wręczenie dyplomów i nagród na początku grudnia 2019. Dla kazdego uczestnika konkursu przewidziane są upominki i dyplomy, natomiast dla zwycięzców ( I, II III miejsca nagrody rzeczowe ), organizator nie wyklucza przyznania dodatkowych wyróżnień za ciekawe prace. Uczestnicy o spotkaniu podsumowującym zostaną powiadomieni telefoniecznie. 

Uczestnik biorąc udział w konkursie i zgłaszając swoje prace jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby konkursu fotograficznego organizowanego przez Fundację Dzieci Wrzesińskich.

Września w tytule konkursu rozumiana jest jako Września i jej bliskie okolice ( gmina Września ).