29 września 2019r odszedł ks. Kanonik Kaziemierz Głów - Wielki, Wspaniały Człowiek. Ks. kanonik Kaziemierz Głów w latach osiemdziesiatych był współtwórcą Fundacji Dzieci Wrzesińskich, przez wiele lat był jej duchowym wsparciem, dał siedzibę Fundacji Dzieci Wrzesińskich na ul Szkolnej 12, przez wiele lat był członkiem Rady Nadzorczej Fundacji, a w ostatnich latach był Honorowym Członkiem Fundacji Dzieci Wrzesińskich. W roku 2003 ks. Kazimierz Głów otrzymał tytuł Człowieka Roku 2002.

2019-09-29-12-00-49