Zapraszamy na warsztaty rozwoju dla dzieci i młodzieży POZNAJ SIEBIE

Warsztaty Poznaj siebie.

Podczas warsztatów pracujemy nad edukacją emocjonalną tzn. umiejętnością rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych i ich nazywania. Jest to bardzo ważna umiejętność, która ułatwia nam kontakt z innymi ludźmi i codzienne funkcjonowanie.

Jednym z elementów Inteligencji emocjonalnej wg. Golemana jest samoregulacja, czyli zdolność kierowania emocjami, którą również wspieramy podczas warsztatów za pomocą zabaw oddechowych i ruchowych. Dodatkowym pozytywnym wpływem jest proces grupowy który: angażuje nasze emocje, wpływa na sposób postrzegania świata i jego interpretację oraz uczy przestrzegania norm i zasad. Tematy, które są poruszane to między innymi: jak radzić sobie z porażką i niepowodzeniami, przyjaźń a wykluczenie z grupy, rozwiązywanie problemów interpersonalnych, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie. Podczas naszych spotkań: gramy, rozmawiamy i oglądamy różne filmy psychoedukacyjne.(sala 20 SSP nr 6 Ul.Batorego 8 - każdy poniedziałek od 15.15 )

Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież!       Psycholog  Olga Mocek

IMG 0050