KAPITUŁA FUNDACJI DZIECI WRZESIŃSKICH ogłasza wybory „CZŁOWIEKA ROKU 2019” Powiatu Wrzesińskiego – działacza społecznego.

Do tego zaszczytnego tytułu mogą kandydować osoby, które w ostatnim czasie przyczyniły się do rozwoju kultury, oświaty oraz różnych dziedzin życia społecznego w powiecie wrzesińskim. Kandydatów do tytułu „ Człowieka Roku 2019” mogą zgłaszać stowarzyszenia, szkoły, instytucje i osoby prywatne. Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem należy przekazać lub przesłać do 15.05.2020r. na adres: Fundacja Dzieci Wrzesińskich, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września. Regulamin Konkursu – www.fdw.org.pl

                                                                                        Bolesław Święciochowski

                                                                                     Przewodniczący Kapituły FDW

                                                                                                    Lilla Pylak

                                                                                   Prezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich