Tradycyjnie o jesiennej porze ogłaszamy KONKURS FOTOGRAFICZNY - Nieznane i niewidoczne miejsca Wrześni.

Na konkurs należy wykonać i przygotować 3 fotografie - zestaw ( wersja papier fotograficzny rozmiar  ok. A4) z ujęciem ciekawych, nieznanych i niewidocznych na co dzień miejsc Wrześni w ciekawym ujęciu fotograficznym. Komplet fotografii należy złożyć do 10 listopada w siedzibie Fundacji - ZSZ ul. Koszarowa 12 ( sekretariat), sekretariat SSP nr 6 - ul. Batorego 8, lub osobiście do p. Lilli Pylak w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być podpisana : KONKURS FOTOGRAFICZNY - Nieznane miejsca Wrześni, w środku koperty należy umieścić informację; imię, nazwisko, wiek oraz nr kontaktowy telefoniczny uczestnika/opiekuna konkursu. Z końcem listopada prace zostaną ocenione i będą wyłonione 3 najlepsze fotografie, oraz 3 wyróżniające się prace. Konkurs zakończy się do 30 listopada wręczeniem nagród rzeczowych i dyplomów na spotkaniu zwycięzców i wyróżnionych oraz wystawą prac uczestników. Szczególy spotkania zostaną podane telefonicznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Dotacji do konkursu udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Wrzesnia.

WYNIKI KONKURSU:

1 miejsce - Filip Tajsner

2 miejsce - Amelia Waszak i Julia Tysiąc

3 miejsce - Julia Świtała i Aleksandra Stachorska

Wyróżnienia : Igor Kaczmarek, Julita Lorek, Wiktoria Niemczewska i Gabriela Gawdzik.

Zwycięzcom gratutujemy i zapraszamy po odbiór nagród.