Z rekomendacji prezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich p. Lilli Pylak  p. Krzysztof Marek Nowak otrzymał  Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury  w wysokości 8.000 zł.  Gratulujemy.  Pan Krzysztof realizował wraz z Fundacją w 2020 roku projekty: Film dokumentalny - 120 rocznica strajku Dzieci Wrzesińskich oraz Zbiory i historia Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

79713342 116137330144124 2362533081117527306 n

P. Krzysztof Marek Nowak jest współautorem scenariusza, reżyserii zdjęć do 15 odcinkowego serialu dokumentalnego „ Zbiory i historia Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich”. Od 14 lat jest organizatorem  Ogólnopolskiego Dyktanda Wrzesińskiego. Jest autorem zdjęć do książki „ Święty Krzyż na Lipówce \\\" i sprawował opiekę fotograficzną nad publikacją „ Mieszczańskie domy Wrześni i Miłosławia ”. Jest autorem scenariusza, reżyserem  zdjęć do filmu „ Strajk Dzieci Wrzesińskich 1901” oraz serii zdjęc bajek dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września. Pan Krzysztof Marek Nowak współpracował i współpracuje z Fundacją Dzieci Wrzesińskich przy szeregu projektów. Projekty te były i są skierowane do różnego odbiorcy, dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Tematyka projektów obejmuje nie tylko region Wielkopolski. Część z nich jak filmy dokumentalne, których producentem jest Fundacja Dzieci Wrzesińskich a reżyserii podjął się pan Krzysztof Marek Nowak to projekty ponadregionalne, ogólnopolskie. Fundacja Dzieci Wrzesińskich organizuje konkursy o tematyce historycznej i kulturalnej, w których od lat jako juror uczestniczy pan Krzysztof Marek Nowak. Fundacja przez wiele lat prowadzi warsztaty fotograficzne, których opiekunem jest Krzysztof Marek Nowak. Środki przyznane panu Krzysztofowi Markowi Nowakowi w postaci stypendium twórczego przyczynią się w wydatny sposób do ukończenia pracy nad filmem dokumentalnym o wielkopolskim pisarzu i artyście malarzu urodzonym we Wrześni Marianie Turwidzie.