Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich wybrała Człowieka Roku 2020 - panią Teresę Piskorż.

     Uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Roku 2020 p. Teresie Piskorż odbyła się 28 czerwca 2021r. 

Kapituła FDW wręczyła tytuł Człowiek Roku 2020 p. Teresie Piskorż, pamiątkowy dyplom i nagrodę. Do życzeń i gratulacji dołączyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego - p. Dionizy Jaśniewicz i wiceburmistrz MiG Września p. Artur Mokracki oraz zaproszeni goście.  FDW dziekuje za gościnność Starostwu Powiatowemu.

                                                                                                                                                                                          207470521 10151430886149971 4587595760559937530 n   209530900 10151430886284971 5433991735040786725 n  207741999 10151430886404971 5588711462234507880 n

 

 

Rekomendacja

Pani Teresa Piskorz pełniąca obecnie funkcję Przewodniczącej Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego od 30 lat pracuje na rzecz ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Jest Przewodniczącą Koła Emerytów i Rencistów „Solidarność” we Wrześni, a także przewodniczącą tejże organizacji Regionu Wielkopolskiego. Jako przewodnicząca Forum Organizacji Pozarządowych organizuje corocznie przynajmniej 2 razy w roku wyjazdy wypoczynkowo – rehabilitacyjne dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Współdziałając w tym względzie z PCPR i Starostwem Powiatowym we Wrześni. Organizuje wyjazdy do Nekli na wykłady „Akademii Zdrowia” dla wszystkich członków zrzeszonych w Forum. Bierze udział w organizowaniu spotkań „Trzech pokoleń” w Grzybowie. Współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bierzglinie. Będąc Radną Miasta i Gminy Września działała zawsze na rzecz dobra ludzi starszych i chorych. Jest opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej traktując ją jako członka rodziny, troszcząc się o jej los i godne życie. Jest współorganizatorką pikników i spotkań towarzyskich członków organizacji pozarządowych zrzeszonych w Forum. Dzięki tej działalności wiele osób ma możliwość spotkania się w gronie członków danego stowarzyszenia i zawarcia więzi międzyludzkich. Pomaga w załatwianiu spraw prawnych, a także w sprawie opieki zdrowotnej nad osobami chorymi. Odznaczona medalem za zasługi w Działalności Organizacji Pozarządowych Województwa Wielkopolskiego wręczonym przez Marszałka Województwa pana Marka Woźniaka, oraz honorową odznaką „ Semper Fidelis” przez Krajowy Sekretariat Organizacji Emerytów i Rencistów „Solidarność”. Jednak szczególnie należy podkreślić działalność pani Teresy Piskorz jako przewodniczącej Forum na polu organizacji, rehabilitacji i wypoczynku członków organizacji. Biorąc pod uwagę wieloletnią działalność społeczną pani Teresy w organizacjach samorządowych wnioskujemy o nadanie jej tytułu „Człowieka Roku 2020”.