koncert charytatywny dla Marcina 8 stycznia 2022

Podczas koncertu charytatywnego zebralismy na rehabilitację dla Marcina 13147,00 zł.

Kwota ta zasili konto Marcina z przeznaczeniem na jego rehabilitację.

Dziękujemy Wam.

 marcin