30 lat dzialalności Fundacji

z okazji XXX-lecia założenia i działalności Fundacji przygotowaliśmy w pigułce zarys działań Fundacji:

Historia powstania

Fundacji Dzieci Wrzesińskich

     Historia powstania Fundacji Dzieci Wrzesińskich sięga 1990 roku, kiedy to ówczesny Burmistrz Miasta i Gminy Września p. Celestyn Bachorz odbył wizytę do Kanady , gdzie wspólnie z wujkiem Lesem Celestynem Bachorzem dyskutowali nad pomysłem powołania fundacji. Rok później, w 1991 doszło do założenia Fundacji Dzieci Wrzesińskich, której misją było doskonalenie środowiska, w którym będą wychowywały się pokolenia dzieci i młodzieży. Zadanie to Fundacja osiągała kierując się hasłem „VISOR + RYGOR + VIGOR = VICTOR”, co oznacza     „Z WIARĄ, W SOLIDARNOŚCI, PRZEZ PRACĘ DO SUKCESU”.

     Fundacja dąży do osiągnięcia swoich celów poprzez kształtowanie, promowanie i inkubację inicjatyw, przedsięwzięć i idei w budowie lepszego środowiska w dziedzinie oświatowej, kulturalnej, społecznej i ekonomicznej, w którym będą się wychowywały i kształciły dzieci i młodzież regionu wrzesińskiego. Zasadami, którymi kieruje się fundacja jest tworzenie wartości i bogactw moralnych, etycznych i intelektualnych , zgodnych z prawem i etyką kultury chrześcijańskiej.

     Pierwszym Prezesem Fundacji Dzieci Wrzesińskich został pan Les Celestyn Bachorz. Funkcję tę pełnił w latach 1991 – 2013, przebywając w tym czasie w Kanadzie. Dyrektorem Fundacji została pani Krystyna Poślednia, pełniąca funkcję do 30 stycznia 2005 roku. Od 31 stycznia 2005 roku do 18 stycznia 2010 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu sprawowała    pani Irena Hrycaj - Wołoszyn. Obecna Prezes, pani Lilla Pylak pełniła funkcję Wiceprezesa Fundacji od 18 stycznia 2009 roku, natomiast w dniu 8 sierpnia 2013 roku, po śmierci Lesa Celestyna Bachorza została wybrana na Prezesa Zarządu Fundacji Dzieci Wrzesińskich.

Aktualnie skład Zarządu Fundacji jest następujący:

 • Lilla Pylak - Prezes Zarządu
 • Aldona Perkiewicz - Wiceprezes Zarządu

Członkowie Zarządu:

 • Irena Hrycaj - Wołoszyn
 • Gabriela Jóźwiak-Dudek
 • Piotr Orwat
 • Eugeniusz Paterka
 • Dorota Szykowna
 • Liliana Kucza
 • Sławomira Czarnecka
 • Waldemar Grześkowiak

Rada Fundacji Dzieci Wrzesińskich

Przewodniczący: Jan Koralewski

Członkowie Rady:

 • Władysław Dłoniak
 • Tomasz Frankowski
 • Bogdan Koczorowski
 • Jacek Krajniak
 • Hanna Orwat
 • Jerzy Nowaczyk
 • Józef Słomski
 • Zenon Suchorski
 • Bolesław Święciochowski
 • Teresa Walińska

Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich

Przewodniczący: Bolesław Święciochowski

Wraz z rozpoczęciem działalności Fundacja Dzieci Wrzesińskich podjęła się organizacji i realizacji przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Wrześni i powiatu wrzesińskiego:

- W latach 1991 – 1992 prowadzono zajęcia nauki języka angielskiego przez małżeństwo Quilty przybyłych z Kanady, a w latach 1993 – 1994 przez państwa Himsl, Kwapich, des Rochers, Wiliams również zamieszkujących Kanadę. W 1991 roku z inicjatywy proboszcza Kazimierza Głowa zorganizowano przy wrzesińskiej Farze Tydzień Kultury Katolickiej. W 1991 roku we Wrzesińskim Ośrodku Kultury przygotowano salę baletową, pełne wyposażenie sali pokryła Fundacja Dzieci Wrzesińskich. Sala przeznaczona była dla grup baletowych i tanecznych działających przy WOK- u. W październiku 1991 roku Fundacja zorganizowała Tydzień Kultury Katolickiej, w ramach którego odbyły się konferencje naukowe dla młodzieży, nauczycieli, lekarzy, rolników, koncert piosenki „Maria Carmen” dla młodzieży, widowiska słowno – muzyczne dla osób z Domu Seniora i chorych w szpitalu, spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi z Wrześni, Broniszewic i Mielżyna. W okresie maj 1991 – maj 1992 Fundacja dofinansowała Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich na zakup muzealiów oraz Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza     na uzupełnienie wyposażenia pracowni informatycznej. W latach 1992 – 1993 Fundacja była organizatorem Ogólnopolskich Festiwali Piosenki Dziecięcej „Chwały Bożej Maksymalnej” transmitowanych przez TVP w programie „Ziarno”. Od 1992 roku Fundacja prowadziła program ekologiczny „Eko - Wrześnica - moda czy konieczność”, który otrzymał wysoką ocenę w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnych z USA. Za owy program przyznano Fundacji grant w wysokości 2500 dolarów. Efektem tego programu było powołanie związku gmin leżących w dorzeczu Wrześnicy do podjęcia wspólnego wysiłku zmniejszania jej zanieczyszczenia. W początkach działalności Fundacja organizowała coroczne konkursy języka angielskiego i języka niemieckiego, w których nagrodami były wyjazdy do Wielkiej Brytanii i Niemiec. W 1994 roku ruszył program „Internet dla Wrześni”, w ramach którego Fundacja stała się pierwszym „obywatelem” Internetu we Wrześni. Wydarzyło się to dnia 26 maja 1996 roku. W ramach programu zorganizowano Studio Internetu we Wrzesińskim Ośrodku Kultury, gdzie odbywały się kursy komputerowe dla mieszkańców Wrześni. Podjęto również akcję pozyskiwania komputerów dla szkół w ramach programu „Internet dla szkół”. Darczyńcami byli p. Adam Jóźwiak, p. Marian Rzeźnik, p. Bogdan Kowalski, p. Hanna i Celestyn Bachorzewie, PBS we Wrześni, PZU S.A., WBK oddział Września oraz Spółdzielnia Inwalidów „Wiosna Ludów”.

- W 1996 roku Prezes Les Celestyn Bachorz otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Września za działalność charytatywną. Trzy lata później w roku 1999 Prezes Les Celestyn Bachorz otrzymał tytuł Wielkopolanina 1999 roku.

- Od 1999 roku do dzisiaj Fundacja Dzieci Wrzesińskich organizuje Konkurs Piosenki dla dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego. Pomysłodawcami projektu byli p. Jadwiga Kowalczyk i p. Grzegorz Adamski, wrzesińscy muzykolodzy. Konkurs dzieli się na kategorie wiekowe, od przedszkola aż do szkół średnich. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem (corocznie bierze w nim udział ponad 150 uczestników). Patronat i dofinansowanie nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Września.

- W latach 2000 – 2004 Fundacja Dzieci Wrzesińskich w ramach promowania inicjatyw kulturalnych i oświatowych patronowała następującym konkursom: Szkolnemu Konkursowi Piosenki Obcojęzycznej, Międzygimnazjalnemu Konkursowi Piosenki Obcojęzycznej, Konkursowi Wokalnemu dla uczniów, Konkursowi Recytatorskiemu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

- W latach 2000 – 2004 Fundacja wraz z Nauczycielski Kolegium Języka Angielskiego zorganizowała Konkurs Języka Angielskiego, który w kolejnych latach rozszerzył zakres o znajomość języka niemieckiego. W wyżej wymienionych konkursach w 2008 roku wzięło udział ponad 200 uczestników.

- 22 maja 2002 roku Fundacja Dzieci Wrzesińskich została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000 1132 00 dzięki staraniom p. Ireny Hrycaj-Wołoszyn i p. Gabrieli Józwiak-Dudek.

- W 2004 roku Fundacja otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego, Kancelarii Senatu oraz Starostwa Powiatowego we Wrześni fundusze na organizację półkolonii dla dzieci z Kazachstanu.

- 31 stycznia 2005 roku Fundacji Dzieci Wrzesińskich został przyznany status Organizacji Pożytku Publicznego.

- Fundacja Dzieci Wrzesińskich w 2009 roku zorganizowała wystawę malarską artysty p. Andrzeja Niedzielskiego. Opiekunem wystawy była profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu p. Danuta Mączak.

- W roku 2010 fundacja była organizatorem:

 • kursu komputerowego dla dorosłych mieszkańców powiatu wrzesińskiego
 • dwóch koncertów charytatywnych na rzecz leczenia i rehabilitacji Weroniki, dziewczynki chorej na wodogłowie i porażenia mózgowe
 • konkursu instrumentalnego „Chopin dla najmłodszych”
 • cyklicznych warsztatów fotograficznych połączonych z corocznymi konkursami fotograficznymi
 • corocznych warsztatów języka angielskiego oraz warsztatów przedmiotowych dla dzieci i młodzieży
 • konkursu europejskiego dla uczniów szkół podstawowych powiatu wrzesińskiego
 • konkursu „Europa łączy nas”

- W 2011 roku Fundacja przystąpiła do organizacji:

 • konkursu z okazji 110-tej rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich
 • wspólnych projektów z Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, a wśród nich: konkursu plastycznego „Piękno ukryte w budynku”, konkursu „Dziedzictwo kulturowe we Wrześni w stuletnich murach Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni”, konkursu „Stąpaj ostrożnie, stąpasz po wspomnieniach”, konkursu „Obywatel LO”,

- W marcu 2011 roku Fundacja Dzieci Wrzesińskich otrzymała od Ministra Edukacji Narodowej tytuł „Miejsce Odkrywania Talentów”.

- Od kilkunastu lat Fundacja Dzieci Wrzesińskich wspólnie ze Szkołą Podstawową w Nowym Folwarku organizuje Święto Teatru na Prowincji. Dotacje na realizację tego projektu pozyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz Miasta i Gminy Września. Podczas święta odbywają się: ogólnopolski przegląd form teatralnych, konkurs recytatorski oraz ogólnopolska konferencja połączona z warsztatami dla nauczycieli. Atrakcją są coroczne koncerty aktorów i artystów scen polskich.

- 28 maja 2012 roku podczas obchodów 20-lecia Fundacja Dzieci Wrzesińskich otrzymała od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

- W 2012 roku Fundacja otrzymała od Prezesa Lesa Celestyna Bachorza pierwszą we Wrześni  drukarkę 3D, której możliwości zaprezentował w 2014 roku p. Waldemar Grześkowiak podczas    I Pikniku Naukowego i Konferencji Lepsza Edukacja. Uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach z obsługi tejże drukarki.

- W latach 2012 – 2013 Fundacja Dzieci Wrzesińskich realizowała projekt Rządowego Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2012 – 2013 otrzymując dofinansowanie do projektu na działalność na rzecz osób starszych „Pomagamy sobie wzajemnie”.

- W marcu 2018 roku Prezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich p. Lilla Pylak otrzymała z rąk redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego” tytuł „Osobowość Roku 2018” w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna. Prezes Lilla Pylak zdobyła I miejsce w powiecie w ww. kategorii.

- 2 września 2018 roku podczas Dożynek Powiatowych w Miłosławiu Starosta Wrzesiński p. Dionizy Jaśniewicz uhonorował Fundację Dzieci Wrzesińskich i wręczył statuetkę Lidera Powiatu Wrzesińskiego za działalność dla dobra naszego powiatu.

- Dzięki rekomendacji Fundacji Dzieci Wrzesińskich jedna z jej wolontariuszek wzięła udział w miesiącach od czerwca do lipca 2018 roku w Camp America – najsłynniejszym na świecie międzynarodowym programie studenckiej wymiany kulturalnej. Program ten łączy przygodę i wakacje z pracą w Stanach Zjednoczonych.

- W 2019 roku Fundacja uczestniczyła w akcji „Pomagamy jak umiemy” prowadzonej przez Rossmann. W ramach akcji na rzecz Fundacji zebrano kwotę w wysokości 21 tys. złotych, za którą zakupiliśmy wybrane   w drogerii artykuły, które zostały przekazane w formie prezentów 42 podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie

- W 2019 roku Fundacja uczciła 60 lat pracy p. Jacka Krajniaka, członka Rady Nadzorczej FDW.

- W 2019 roku z rekomendacji Prezesa Fundacji Dzieci Wrzesińskich p. Krzysztof Marek Nowak otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Dziedzinie Kultury na realizację projektu – filmu dokumentalnego o wrzesińskim pisarzu i artyście Marianie Turwidzie.

- W latach 2019 – 2020 odbywały się warsztaty z rozwoju osobistego „Poznaj siebie” skierowane dla dzieci i młodzieży.

- W latach 2019 – 2020 Fundacja dwukrotnie pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Starostwa Powiatowego we Wrześni na realizację filmu dokumentalnego ze scenami fabularnymi „120 Rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich” . Patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego p. Marek Woźniak, Starosta Wrzesiński p. Dionizy Jaśniewicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Września p. Tomasz Kałużny. Reżyserię filmu powierzono Krzysztofowi Markowi Nowakowi oraz Zdzisławowi Siwikowi, absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W filmie wystąpili m.in. wybitny polski językoznawca prof. Jerzy Bralczyk, historycy Marian Torzewski i Sebastian Mazurkiewicz, aktorzy Aleksander Machalica, Marcin Trzęsowski, Maciej Binkowski oraz wrześnianin Karol Krzeszowiec. W rolę dzieci wrzesińskich wcielili się uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku.

- W marcu 2020 roku fundacja przekazała kwotę 3 tys. złotych dla stowarzyszenia Freelab Września na zakup fi lamentów do drukowania części przyłbic ochronnych, będących wsparciem służbom medycznym w czasie pandemii.

- Wspólnie z Wrzesińskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Fundacja przekazała dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sprzęt ochronny dla ratowników medycznych na kwotę ponad    13 tys. złotych ze zbiórki zorganizowanej przez Fundację.

- W 2020 roku Fundacja Dzieci Wrzesińskich otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu dotacyjnego „Kultura w sieci” na realizację zadania „Zbiory i historia Muzeum Dzieci Wrzesińskich”. Celem projektu było upowszechnienie działalności i dorobku instytucji w przestrzeni cyfrowej. W ramach projektu zostało nagranych 15 odcinków o historii muzeum, które zostały przekazane dyrektorowi muzeum Dzieci Wrzesińskich. Reżyserem filmu jest Krzysztof Marek Nowak, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

- W styczniu 2022 roku Fundacja była organizatorem koncertu charytatywnego dla Marcina, ofiary wypadku samochodowego. Koncert odbył się we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

- W marcu 2022 roku Fundacja przekazała stypendia pieniężne dla pięciorga najlepszych uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Stypendia pomogą uczniom w rozwijaniu ich zainteresowań oraz spełnianiu naukowych dążeń.

Tytuł Człowieka Roku jest wyrazem najwyższego uznania społeczności lokalnej i nadawany jest na podstawie Regulaminu, przez Kapitułę osobom szczególnie zasłużonym dla powiatu wrzesińskiego.     W skład Kapituły wchodzą laureaci poprzednich edycji oraz inne osoby zaproponowane przez Zarząd Fundacji Dzieci Wrzesińskich i zaakceptowane przez Radę Fundacji. Tytuł Człowieka Roku może być nadany danej osobie tylko raz za konkretne osiągnięcia w danym roku lub za długotrwałą i systematyczną pracę na rzecz powiatu wrzesińskiego. Kandydatów do otrzymania tytułu mają prawo zgłaszać zarejestrowane instytucje i organizacje społeczne działające na terenie powiatu wrzesińskiego oraz pełnoletni i niepełnoletni mieszkańcy powiatu wrzesińskiego.

Z historii wyróżnień.

Wyróżnienia Obywatelskie przyznane przez Fundację Dzieci Wrzesińskich:                                            

w 1991roku :  prof. Franciszek Karpiński w dziedzinie kulturalno-oświatowej Lech Jurkiewicz w dziedzinie społecznej, Zbigniew Sypniewski w dziedzinie sportu

w 1992roku : Domicela Cierpiszewska i Władysław Dłoniak w dziedzinie kulturalno-oświatowej, Ryszard Klimczak w dziedzinie sportu, Bogdan Koczorowski i Józef Słomski w dziedzinie w dziedzinie społecznej                                              

w 1993 roku : Mariusz Sygrela w dziedzinie sportu, Jacek Krajniak w dziedzinie społecznej, Andrzej Jabłoński i Ryszard Jabłoński w dziedzinie gospodarczej                                          

w  1995 roku : Zbigniew Waszak, Michał Wojciechowski, Bernadetta Czerniejewska w dziedzinie kulturalno-oświatowej, Adam Kaczor w dziedzinie sportu, Jan Musiałkowski w dziedzinie społecznej, Ewa Waśkowiak w dziedzinie gospodarczej                                                                            

w 1996 roku : Bolesław Święciochowski w dziedzinie kulturalno-oświatowej, Ewa Kuchcińska-Trawińska w dziedzinie społecznej, Mirosław Chudy w dziedzinie sportu, Anna Sobkowiak, Teresa Jaśniak w dziedzinie gospodarczej                                                                                                                                              

w 1997 roku : Andrzej Pujdak w dziedzinie sportu, Leopold Kostrzewski w dziedzinie kulturalno-oświatowe, Tomasz Kałużny w dziedzinie społecznej, Bogdan Kowalski w dziedzinie gospodarczej

w 1998 roku : Tomasz Miara w dziedzinie społecznej, Teresa Walińska w dziedzinie kultury i oświaty, Władysław Szalbierz w dziedzinie gospodarczej, Zbigniew Kamiński w dziedzinie sportu

Zwycięzcy  Konkursu Człowiek Roku :                                                                                                           

Człowiek Roku 2000 - Jacek Krajniak, Zbigniew Sypniewski                                                                

Człowiek Roku 2001 - Eugeniusz Paterka                                                                                                

Człowiek Roku 2002  - ks. Kazimierz Głów                                                                                                      

Człowiek Roku 2003  - Bolesław Święciochowski                                                                                          

Człowiek Roku 2004 - Krystyna Jędraszewska                                                                                        

Człowiek Roku 2005 - Maria Buta                                                                                                                  

Człowiek Roku 2006 - Stefania Czarnecka                                                                                                    

Człowiek Roku 2007  - Stanisław Filipiak                                                                                                      

Człowiek Roku 2008  - Ryszard Matuszak                                                                                                      

Człowiek Roku 2009 - Ewa Lenartowicz                                                                                                          

Człowiek Roku 2010 - Halina Rembowicz                                                                                                      

Człowiek Roku 2011 - Elżbieta Soszyńska                                                                                              

Człowiek Roku 2012 - Mateusz Michalski                                                                                                      

Człowiek Roku 2013 - Agnieszka Więcek                                                                                                  

Człowiek Roku 2014 - Tomasz Kałużny                                                                                                      

Człowiek Roku 2015 – Dionizy Jaśniewicz                                                                                                      

Człowiek Roku 2016 - Marianna Okoniewska                                                                                        

Człowiek Roku 2017 - Robert Wardak                                                                                                        

Człowiek Roku 2018 - Alina Czajkowska                                                                                                

Człowiek Roku 2019 - Jerzy Osypiuk                                                                                                      

Człowiek Roku 2020 - Teresa Piskorż

 

Celem pozyskiwania dotacji na realizację projektów Fundacja Dzieci Wrzesińskich współpracuje z następującymi instytucjami:

 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego:
  • Święto Teatru na Prowincji
  • realizacja projektu – film dokumentalny „120 Rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich”
  • sceny fabularne do filmu „120 Rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich”
  • Narodowym Centrum Kultury:
   • „Zbiory i historia Muzeum Dzieci Wrzesińskich”
   • Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej:
    • ASOS 2012 – 2013
    • Starostwem Powiatowym we Wrześni:
     • konkursy recytatorskie w ramach Święta Teatru na Prowincji
     • kostiumy do scen fabularnych filmu „120 Rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich”
     • Urzędem Miasta i Gminy Września:
      • Konkursy Piosenki
      • Konkursy Fotograficzne
      • podsumowanie konkursów matematycznych w powiecie wrzesińskim
      • Święto Teatru na Prowincji
      • Konkursy Europejskie
      • projekt „Niezwyczajni Bohaterowie”
      • konkurs filmowy
      • realizacja filmu dokumentalnego „Andrzej Prądzyński - walczący i pracujący”
      • Gminą Nekla:
       • dokument „Nekielski skarb – kościół parafialny p.w. Świętego Andrzeja Apostoła”

Fundacja Dzieci Wrzesińskich udziela pomocy w formie dofinansowania do:

 • Powiatowych Konkursów Matematycznych organizowanych przez Samorządowa Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni
 • Konkursów Omnibus organizowanych przez Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni
 • Międzynarodowych Konkursów Szachowych organizowanych przez Samorządową Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Marzeninie
 • Festiwali Piosenki Obcojęzycznej organizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni
 • spartakiad podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie
 • zakupu podręczników i wyprawek szkolnych
 • zakupu słodyczy i upominków dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka             we Wrześni
 • cyklicznych pikników dla niepełnosprawnych wraz ze Starostwem Powiatowym we Wrześni   i PCPR
 • wypoczynku letniego dla dzieci organizowanego przez parafię Świętego Ducha i wrzesińską Farę
 • wypoczynków letnich w górach i nad morzem dla osób ze Stowarzyszenia Osób Niesłyszących i Niedosłyszących we Wrześni
 • wyjazdu turystycznego osób zrzeszonych we Wrzesińskim Stowarzyszeniu Abstynentów „Jantar”
 • wyjazdów rehabilitacyjno – turystycznych podopiecznych Stowarzyszenia Wrzesiński Klub „Amazonki”
 • pikników rodzinnych organizowanych przez Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni
 • Święta Sznytki zorganizowanego przez Samorządową Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku
 • Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • koncertów charytatywnych na rzecz uchodźców z Ukrainy

W latach 2020-2022 Fundacja pozyskała na realizację projektów ponad 190.000 złotych.