logo    Fundacja Dzieci Wrzesińskich
                                      w partnerstwie z Liceum Ogólnokształcącym

im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni
rozpoczęła z dniem 15 czerwca 2011 roku a realizację zadania współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pt. „Obywatel LO". 

W ramach tego projektu przeprowadzone zostaną następujące działania: cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wrzesińskiego pt.„Od szkoły pruskiej po szkołę współczesną", publikacja wspomnień z czasów szkolnych w cyklu „Opowieści budynku", publikacja materiałów edukacyjnych pt. „Na pamiątkę 100-lecia gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni" oraz wykład z prezentacją multimedialną, który zostanie wygłoszony przez jej autora, p. Mariana Torzewskiego 14 października 2011 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.
Zapraszamy!

  

um                                lo