Kolejny projekt realziowany przez Fundację wraz z nauczycielami i pasjonatami historii naszego regionu.

Historia i kultura Żydów wrzesińskich. Młodzież wrzesińska w miejscach pamięci.

W okresie od marca do października 2022 roku dzięki patronatowi Fundacji Dzieci Wrzesińskich grupa nauczycieli 9 wrzesińskich szkół zrealizowała już drugi raz projekt edukacyjny. W wybranych klasach szkół podstawowych i w szkole specjalnej nauczyciele przeprowadzili na podstawie przygotowanych scenariuszy lekcje o kulturze i historii żydowskiej. W czerwcu odbył się quest, który jest rodzajem gry miejskiej – uczniowie pod opieką nauczycieli rozwiązywali zagadki, zbierali pieczątki odwiedzając miejsca – Muzeum Regionalne, Bibliotekę, Straż Miejską, biuro Wiadomości Wrzesińskich, Urząd Gminy i Starostwo oraz Cukiernię Szwarc. Zabawę zakończono grochówką. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych w czerwcu zorganizowano warsztaty kulinarne           w restauracji NEXTRestoBar, gdzie wraz z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczyli się od okiem zawodowych kucharzy przygotowywać potrawy żydowskie. W sali Wrzesińskiego Domu Kultury odbył się pierwszy raz koncert muzyki klezmerskiej zespołu Yankel Band. Jesienią młodzież poznawała historię Zagłady na lekcjach historii i w czasie wyjazdów do trzech muzeów wielkopolskich w Forcie VII, Żabikowie i w Chełmnie nad Nerem.

Patronat Honorowy proejktu objął : Marszałek Wojewodztwa Wielkopolksiego, Forum Dialogu, Powiat Wrzesiński , Miasto Wrześni,

Patronat medialny: Wiadomości Wrzesińskie, Powiat Wrzesiński.

 

20220913 092841 20221004 094836 20221004 1129051 Grochwka lekcje - o kulturze 2 Muzeum 3 warsztaty3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT

Historia i kultura Żydów wrzesińskich.

 

Młodzież wrzesińska z wizytą w miejscach pamięci.