Działalność Fundacji w 2022 roku.

28 lutego 2023r. w siedzibie Fundacji Dzieci Wrzesińskich odbyło się podsumowanie działalności za 2022r i zebranie sprawozdawcze Zarządu i Rady FDW.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich zgodnie z PKD swoją działalność edukacyjną kieruje do dzieci i młodzieży z naszego regionu i całej Polski. Działalność rehabilitacyjną kieruje do osób starszych i niepełnosprawnych, a także do dzieci chorych i niepełnosprawnych. W 2022 roku Fundacja realizowała sporo projektów: 8 stycznia odbył się koncert charytatywny dla Marcina i uzbieraliśmy kwotę 13.147,00 zł. Fundacja w 2022 roku realizowała projekty z dotacją Miasta i Gminy Września: realizacja filmu dokumentalnego o roli edukacyjnej „Andrzej Prądzyński – walczący i pracujący” na kwotę 7000,00 zł, projekt „ Z matematyką nam po drodze – podsumowanie konkursów matematycznych w powiecie wrzesińskim” na kwotę 2000,00zł , napisy do filmu „Miasto młodych buntowników” na kwotę 5000,00 zł , Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Moja Września” na kwotę 1500,00 zł , XXII Konkurs Piosenki na kwotę 4300,00 zł , „Niezwyczajni bohaterowie codzienności” na kwotę 5000,00 zł, „Ogólnopolski przegląd twórczości teatralnej Maska z warsztatami”na kwotę 23000,00 zł.   Z dotacją powiatu Wrzesińskiego realizowaliśmy projekty: Folder na XXX Fundacji Dzieci Wrzesińskich na kwotę 2500,00 zł, OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI „POEZJA WISŁAWY SZYMBORSKIEJ” w ramach Święta Teatru na Prowincji 2022 na kwotę 2700,00 zł. Z dotacją Urzędu Marszałkowskiego woj. Wielkopolskiego: Święto Teatru na Prowincji 2022 na kwotę 15000,00 zł. Z dotacją Miasta i Gminy Nekla: Nekielski skarb – kościół parafialny pw. Świętego Andrzeja Apostoła” - realizacja filmu promującego lokalne dziedzictwo kulturowe Gminy Nekla na kwotę 7000,00 zł. Realizacja projektu z Forum Dialogu w Warszawie: Kultura Żydowska wraz z koncertem w WOK-u i warsztatami kulinarnymi w NEXT.RESTO.bar – na kwotę 12100,00 zł. Powyższe projekty były realizowane w ciągu 2022r. , każdy z nich z 10% wkładem własnym. W czerwcu 2022 roku podczas obchodów XXX –lecia Fundacji zaprezentowano okazyjnie wydany folder. Podczas uroczystości nagrodzono i wręczono podziękowania osobom, które przez ostatnie lata współpracowały z Fundacją, realizowały projekty Fundacji. Wyróżniono też aktualnych członków Rady i Zarządu Fundacji. Uroczystość była też okazją do premierowego pokazu projektu realizowanego w ciągu ostatnich dwóch lat przez Fundację – film dokumentalny ze scenami fabularnymi „Miasto młodych buntowników” – o strajku Dzieci Wrzesińskich w 1901r. Film ten otrzymał statuetkę i I nagrodę w kategorii film dokumentalny na XXXVII Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów KSF 2022 w Józefowie. W grudniu 2022 roku w sali Nekielskiego Domu Kultury odbyła się premiera filmu:Nekielski skarb – kościół parafialny pw. Świętego Andrzeja Apostoła”. Działając na rzecz osób starszych zrzeszonych w stowarzyszeniach naszego regionu współpracujemy w Klubem Amazonki, Stowarzyszeniem Osób Niesłyszących i Niedosłyszących Jedność, Kołem Emerytów we Wrześni, WTZ we Wrześni, Czeszewie , ŚDS w Gozdowie, WSPiK wspieramy akcję zbierania 1% na powyższe stowarzyszenia a pozyskane środki z 1% skierowujemy na realizację imprez integracyjnych, wyjazdów rehabilitacyjnych oraz zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomoc edukacyjną młodzieży w naszym regionie. W 2022r. wspomogliśmy dofinansowaniem konkursy: Konkurs Szachowy organizowany w SP w Marzeninie oraz Konkurs Piosenki Obcojęzycznej organizowany przez LO we Wrześni. Fundacja ufundowała w kwocie po 500 zł 5 stypendiów edukacyjno-motywacyjnych dla wyróżniających się uczniów ZSZ nr 2 we Wrześni. Fundacja współpracowała z instytucjami samorządowymi – Miastem i Gminą Września, Powiatem Wrzesińskim, Muzeum Regionalnym we Wrześni, Biblioteką Publiczną we Wrześni oraz placówkami oświatowymi – SSP nr 6 we Wrześni, Zespołem Szkół w Nowym Folwarku, Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni , ZSZ nr 2 we Wrześni, SSP nr 1 we Wrześni. W ramach współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami oraz przedstawicielami miasta i powiatu FDW działa w ramach organizacji FORUM zrzeszającej powyższe gremia. W ramach współpracy z Forum FDW uczestniczy w pracach na rzecz naszej gminy i powiatu. Fundacja i Prezes Fundacji w 2022 roku otrzymał listy gratulacyjne i podziękowania za współpracę przy realizacji Święta Teatru na Prowincji od Ministra Edukacji Narodowej, od Wojewody Wielkopolskiego. List gratulacyjny od prezesa WSPiK za realizację filmu „Miasto Młodych Buntowników, oraz podziękowanie za włączenie się do wrzesińskiej akcji pomocy Ukrainie.

                                                              Zarząd i Rada Fundacji Dzieci Wrzesińskich.