logo Fundacja Dzieci Wrzesińskich

z dniem 15 marca 2011 roku, we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni rozpoczęła realizację zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Września pt. „Dziedzictwo kulturowe Wrześni w 100-letnich murach Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni”

Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni jest jedną z 12 budowli wpisanych do rejestru zabytków miasta (Wyższa Szkoła Miejska, ob. LO, ul. Witkowska 1, 1911, nr rej.: 798/Wlkp/A z 25.05.2010) i bez wątpienia stanowi ważną część dziedzictwa kulturowego regionu.  Setna rocznica powstania tego budynku, w którym od lat funkcjonuje szkoła mająca wielu wybitnych absolwentów, jest doskonałą okazją do wzbogacenia wiedzy mieszkańców regionu na temat ich dziedzictwa kulturowego.

 

W ramach tego zadania ogłoszony został konkurs plastyczny pt. Piękno ukryte w budynku”, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. W celu teoretycznego przygotowania do konkursu, jego uczestnicy wezmą udział w wykładzie z historii sztuki, który odbędzie się 30 maja b.r. o godz. 13.30 w Auli Liceum. Wykład wygłosi p. Ewa Lewandowska.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14 października 2011 podczas głównych obchodów 100-lecia budynku Szkoły. Wystawa wszystkich prac konkursowych będzie dostępna dla zwiedzających w budynku LO we wrześniu i październiku.

 W tych samych miesiącach będzie można także obejrzeć wystawę fotograficzną pt. „Detale architektoniczne i konstrukcyjne budynku Liceum świadectwem sztuki budowlanej początków XX wieku”

Realizacja zadania zakończy się 15 listopada 2011.

Zapraszamy!

logowrzesnia                                            lo