ASOS 2012-2013 to Rządowy Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w jakim Fundacja pozyskała dofinansowanie na działalność na rzecz osób starszych. Nasz projekt "Pomagamy sobie wzajemnie" skierowany jest do osób starszych, ale także do dzieci i młodzieży. 

     szczegóły w zakładce - działalność