XI Święto Teatru na Prowincji odbyło się w dniach 21-23 maja 2014 roku w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich i w Zespole Szkół w Nowym Folwarku pod hasłem\"Śmiechu mi trzeba przede wszystkim\". Organizatorami tej kulturalnej imprezy były Zespół Szkół w Nowym Folwarku oraz Fundacja Dzieci Wrzesińskich, a współorganizatorami – Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Starostwo Powiatowe we Wrześni, Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto\", rady sołeckie wsi Nowy Folwark, Psary Wielkie, Chociczka i Psary Polskie oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wrzesiński Ośrodek Kultury, Parafia pw. Świętego Krzyża we Wrześni, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, a także firmy Efekt i Typograf.Patronat medialny nad imprezą sprawowały: „Przegląd Powiatowy\", „Wieści z Ratusza\" i „Przemiany na Szlaku Piastowskim\" oraz portale „Nowa Września\" i „Września365\". Impreza została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Wrzesińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Września.W ramach tegorocznego Święta Teatru na Prowincji odbyły się:- XI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska\", - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Śmiechu mi trzeba przede wszystkim\", - Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny \"Rozśmiesz mnie swoją fotografią\".

537ca3b8a0d7b k3  537ca3d5640d3 k3  537ca3da0b0f5 k3  537ca3f821ae7 k3 537ca39882bba k3