Dnia 5 czerwca Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich wybrała na

       Człowieka Roku 213 p. Agnieszkę Więcek.

  

53922055698e2 g1agnieszka

 

     Rekomendacja p. Agnieszki Więcek do nadania tytułu Człowiek Roku 2013   

Fundacja Dzieci Wrzesińskich i porozumieniu z Form Organizacji Pozarządowych przy PCPR we Wrześni proponuje do nadania tytułu „Człowieka Roku 2013\\\" panią Agnieszkę Więcek kierującą Ośrodkiem Rewalidacyjnym ARKA we Wrześni oraz stowarzyszeniu Wrzosiki.
Pani Agnieszka Więcek jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, pochodzi z Zakopanego. Do Wrześni przeprowadziła się w 2003r, kiedy to zamieniła miłość do gór na miłość do męża, dzieci i pracy. Wtedy to rozpoczęła działalność związaną z rehabilitacją dzieci zgodnie ze swoją specjalizacją zawodową. Swym zaangażowaniem i pracowitością przyciągnęła do współpracy grono rodziców dzieci niepełnosprawnych. Grono podopiecznych rosło, rosła też liczba osób współpracujących oraz rodziców dzieci, z którymi udało się pani Agnieszce utworzyć Stowarzyszenie Wrzosiki . Stowarzyszeniem kieruje p. Agnieszka współpracując z : Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wrzesińskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Fundacją Dzieci Wrzesińskich, Forum Organizacji Pozarządowych przy PCPR we Wrześni, organizując wspólnie imprezy integracyjne dla niepełnosprawnych. W 2013 roku otworzyła wraz z mężem Ośrodek Rewalidacyjny ARKA, w którym opieką i kształceniem objęto dzieci niepełnosprawne intelektualnie. Stowarzyszenie Wrzosiki i Ośrodek ARKA stwarza ciekawe oferty dla dzieci i osób niepełnosprawnych jak : pikniki integracyjne, wyjazdy edukacyjne i terapię dla dzieci, projekty z hipoterapii, dogoterapii, muzykoterapii, rehabilitację ruchową i rekreacyjną . W bieżącym roku p. Agnieszka zaplanowała przeprowadzić dwa projekty terapeutyczne oraz zorganizować warsztaty szkoleniowe dla rodziców i kadry Ośrodka Arka. Wszystkie te działania nie byłyby do zrealizowania, gdyby nie wspaniałe zaangażowanie pani Agnieszki, która zawsze znajduje czas dla niesienia pomocy podopiecznym. Dzięki zaangażowaniu własnemu, wiedzy i poświęceniu osiąga wspaniałe wyniki na polu opieki, rozwoju i usprawnienia dzieci podopiecznych Ośrodka Arka i Stowarzyszenia Wrzosiki. Dlatego Fundacja Dzieci Wrzesińskich wraz z Forum Organizacji Pozarządowych działającym przy PCPR we Wrześni występuje o nadanie p. Agnieszce Więcek tego zaszczytnego tytułu „ Człowieka Roku 2013\\\".