XII edycja Święta Teatru na Prowincji

XII Święto Teatru na Prowincji odbyło się w dniach 20-22 maja 2015 roku w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich i w Zespole Szkół w Nowym Folwarku. Organizatorami tej kulturalnej imprezy były Zespół Szkół w Nowym Folwarku oraz Fundacja Dzieci Wrzesińskich, a współorganizatorami i sponsorami – Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Starostwo Powiatowe we Wrześni, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, rady sołeckie wsi Nowy Folwark, Psary Wielkie, Chociczka i Psary Polskie oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wrzesiński Ośrodek Kultury, Parafia pw. Świętego Krzyża we Wrześni, Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie, Teatr Nowy w Poznaniu, Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich, Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, a także firmy Efekt, Typograf i Hotel Kosmowski.

Patronat medialny nad imprezą sprawowały: „Przegląd Powiatowy”, „Wieści z Ratusza”, „Przemiany na Szlaku Piastowskim”, TV Wielkopolska, Radio Września oraz portale „Nowa Września”, „Września Nasze Miasto” i „Września365”.

Impreza została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Wrzesińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Września.

W ramach tegorocznego Święta Teatru na Prowincji odbyły się: XII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska” oraz Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Każdy dzień jest podróżą przez historię”.

Zmagania dzieci i młodzieży oceniały komisje, którym przewodniczyły panie: Elżbieta Górczyńska (pedagog, instruktor teatralny, reżyser) i Zenona Golc (animatorka kultury, instruktor teatralny, laureatka wielu konkursów recytatorskich – także w skali międzynarodowej). Pomagali im: Alicja Fojt (pedagog), Iwona Sapa (aktorka Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie), Sabina Liberkowska (poetka) oraz Przemysław Nowak (polonista). Tegoroczne prezentacje w różnych dziedzinach związanych z teatrem i sztuką miały po raz kolejny charakter ogólnopolski. W Święcie uczestniczyły przedszkola, szkoły oraz instytucje kultury z: Wrześni,Poznania, Marzenina, Kaczanowa, Wrocławia,Sokołowa Podlaskiego, Sokołowa k. Wrześni,Kleparza,Jarocina, Wągrowca, Lubonia, Kalisza, Miłosławia,Środy Wielkopolskiej,Obornik, Jankowa Pierwszego, Ostrowa Wielkopolskiego, Pyzdr, Barcina,Bydgoszczy,Święciochowy, Krobi, Koryt, Krzykosów, Stargardu Szczecińskiego, Słupi Wielkiej,Grzybowa, Czerniejewa, Wszemborza i  Nowego Folwarku.

 Po dwudniowych zmaganiach wyniki współzawodnictwa przedstawiają się następująco:

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski \"Każdy dzień jest podróżą przez historię\"

szkoły podstawowe

I -ce – Joanna Tomaszewska z ZS w Słupi Wielkiej

II m-ce – Marta Szudrowicz z ZS w Słupi Wielkiej

III m- ce – Julia Nowakowska z ZS Nowym Folwarku

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

I m-ce – Paweł Ogórkiewicz z Gimnazjum w Jankowie Pierwszym

II m-ce – Julia Sekulska z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia

III m-ce – Weronika Przewoźniak z I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej MASKA

 
przedszkola

I miejsce - Przedszkole nr 6 \"Pszczółka Maja\" we Wrześni

II miejsce - Przedszkole Niepubliczne \"Miś Uszatek” we Wrześni

III miejsce - Niepubliczne Przedszkole \"Grzybek\" w Sokołowie


klasy I-IIII szkoły podstawowej


I miejsce – Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu

II miejsce – Miejski Dom Kultury w Barcinie

III miejsce - Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowieklasy IV-VI szkoły podstawowej


I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu

II miejsce – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Sokołowie Podlaskim

kategoria gimnazja

I m-ce – Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 28 w Bydgoszczy

II m-ce – Niepubliczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie

 III miejsce - Gimnazjum w Zespole Szkół w Marzeninie

GRAND PRIX XII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralnej „MASKA” oraz statuetkę Stracha na wróble (wyrzeźbioną przez Leona Świtka) otrzymała Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu za spektakl „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”.

Podczas konkursów jury przyznało również ponad 30 nagród specjalnych. Podczas konkursu recytatorskiego wręczono też pakiety książek dla najaktywniejszych szkół.

W programie tegorocznego Święta Teatru na Prowincji znalazły się warsztaty recytatorskie oraz teatralne dla młodzieży i nauczycieli, które prowadzili: Zenona Golc, Elżbieta Górczyńska i Waldemar Szczepaniak (aktor Teatru Nowego w Poznaniu) oraz pokaz charakteryzacji teatralnej przygotowany przez Alinę Magnus-Burkiciak (z tego samego teatru).

 Wyjątkowym wydarzeniem była teatralna prezentacja wierszy Sabiny Liberkowskiej „Szeptem” (w reżyserii Andrzeja Malickiego) w wykonaniu przedstawicieli: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, władz samorządu terytorialnego, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, dyrektorów, ludzi kultury oraz uczniów Zespołu Szkół w Nowym Folwarku. Można było ją obejrzeć dwukrotnie: podczas wieczoru poetyckiego oraz Gali Laureatów. Towarzyszyła jej premiera wydanego specjalnie na tę okoliczność tomiku z wyborem poezji pani sołtys oraz wernisaż jej prac plastycznych. Tomik zilustrowała Dominika Kanafa – utalentowana uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni.

Po raz pierwszy podczas naszego Święta można było zobaczyć pokaz specjalny teatru ognia w wykonaniu Drużyny Książęcej Grodu Grzybowskiego „Amaranth”. W czwartkowy wieczór podziwiali go uczestnicy naszego Święta oraz społeczność lokalna.

Galę swą obecnością uświetnili m.in.: senator Piotr Gruszczyński, Tomasz Kałużny - burmistrz Miasta i Gminy Września, Artur Mokracki – wiceburmistrz Miasta i Gminy Września, Waldemar Grzegorek – wicestarosta powiatu wrzesińskiego, Agata Elbanowska – wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Waldemar Grześkowiak – przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, ks. proboszcz Czesław Kroll, Lilla Pylak - prezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich, Anna Kareńska – prezes Fundacji „Dwór w Podstolicach” oraz dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych oraz dzieci i rodzice.