Tomasz Kałużny - Burmistrz Miasta i Gminy Września otzrymał tytuł Człowieka Roku 2014

26 czerwca 2015r, podczas sesji Rday Powiatu Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich wręczyła Burmistrzowi Miasta i Gminy Września p. Tomaszowi Kałużnemu tytuł Człowiek Roku 2014. Laureat konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz tradycyjne zegarek z grawerem Człowiek Roku 2014. 

Tytuł „Człowieka Roku 2014”, przyznawany przez Fundację Dzieci Wrzesińskich, otrzymał w tym roku burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny. Uzasadniając ten wybór, przewodniczący Kapituły Fundacji p. Bolesław Święciochowski podkreślał zaangażowanie burmistrza w pracę na rzecz regionu. –Tomasz Kałużny wspiera i obejmuje patronatem wszelkie konkursy, festiwale i akcje organizowane przez szkoły. Śmiało można go nazwać przyjacielem dzieci i młodzieży. Wspiera też sport masowy i jest pomysłodawcą budowy nowych ścieżek rowerowych i terenów rekreacyjnych. Interesuje się losem ludzi starszych i wspiera działalność stowarzyszeń ich zrzeszających. Ponadto podejmuje cenne inicjatywy gospodarcze oraz stwarza dobry klimat dla inwestorów, co zwiększa liczbę miejsc pracy i przyczynia się do podniesienia poziomu życia mieszkańców .

Nie było to jedyne odznaczenie, które tego popołudnia otrzymał Tomasz Kałużny. Korzystając z niecodziennej obecności burmistrza Wrześni na sesji Rady Powiatu, starosta Dionizy Jaśniewicz wręczył mu Laur Starosty Wrzesińskiego, wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla powiatu. Towarzysząca wręczeniu lauru laudacja podkreślała zaangażowanie burmistrza w budowanie zrębów samorządności. – Niewątpliwy sukces Wrześni to z pewnością zbiorowa zasługa lokalnej społeczności, której od lat umiejętnie i skutecznie przewodzi Tomasz Kałużny – można było usłyszeć.