Fundacja w roku 2008r współpracowała i współfinansowała spore przedsięwzięcia oświatowe na szczeblu powiatu i gminy.

 

  • Konkurs Językowy przy współpracy z Nauczycielskim Kolegium Językowym   we Wrześni. Konkurs języka angielskiego i niemieckiego w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W konkursie uczestniczyło ponad 200 uczniów.
  • IX Powiatowy Konkurs Wokalny organizowany przy współpracy z SSP nr 6 we Wrześni. Konkurs odbył się w sali Kina TRÓJKA.  W konkursie wzięły udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich w kategorii solistów, zespołów i chórów.
  • Powiatowy Konkurs Matematyczny organizowany przy współpracy z Gimnazjum nr 1 we Wrześni.
  • Fundacja finansowała i sponsorowała wiele nagród i upominków także w innych konkursach: OMNIBUS 2008 organizowany przez SSP nr 6 we Wrześni.
  • Fundacja finansuje słodycze i upominki Mikołajkowe oraz spartakiadę z tejże okazji dla uczniów Szkoły Specjalnej  we Wrześni oraz osób niepełnosprawnych. 
  • Przy współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Gozdowie co roku organizuje i finansuje Spartakiadę Sportową dla niepełnosprawnych wychowanków domów pomocy społecznej powiatu wrzesińskiego.
  • Wspólnie ze Starostwem i PCPR-em zorganizowała majowe spotkanie - piknik  dla osób niepełnosprawnych zrzeszonych w stowarzyszeniach działających na terenie powiatu wrzesińskiego.
  • Przez cały rok szkolny prowadziła zajęcia komputerowe dla przedszkolaków.
  • Funduje i sponsoruje leczenie, rehabilitację oraz pokrywa koszty leczenia i lekarstw osób chorych i  w trudnej sytuacji materialnej.