Fundacja Dzieci Wrzesińskich działa na podstawie aktu notarialnego A Nr 8381/99 sporządzonego przez notariusza Irenę Baranowską, Kancelaria Notarialna, Września ul Kościelna 12a w dniu 12.11.1999. Dnia 22.06.2002 Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Fundacji Dzieci Wrzesińskich do Krajowego Rejestru Fundacji pod nr 0000113200. Siedzibą Fundacji Dzieci Wrzesińskich jest miasto Września.

Celem Fundacji Dzieci Wrzesińskich jest działalność w dziedzinie oświatowej, kulturalnej, społecznej i ekonomicznej na rzecz budowy lepszego środowiska, w którym będzie wychowywało się i kształtowało nowe pokolenie dzieci i młodzieży.


Wymienione cele Fundacja Dzieci Wrzesińskich realizuje poprzez:
 

 1. Organizowanie i promowanie inicjatyw w dziedzinie kultury i oświaty.
 2. Umożliwianie dostępu do Internetu dorosłym, młodzieży i dzieciom.
 3. Promowanie nauki języków obcych.
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 5. Pozyskiwanie środków na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
 6. Pobudzanie społeczeństwa lokalnego do działalności społecznej.
 7. Współpraca ze Stowarzyszeniami Polaków z zagranicą.

ad. 1.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich w ramach promowania inicjatyw kulturalnych i oświatowych patronowała następującym konkursom:
 
 1. Szkolny Konkurs o Krajach Anglojęzycznych – organizator Julita Płowens (dla uczniów gimnazjów).
 2. Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej - organizator Julita Płowens, Agnieszka Adamska.
 3. Konkurs Wokalny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów- organizator Wanda Karpińska, Grzegorz Adamski.
 4. Konkurs Recytatorski – „Cudze chwalicie swego nie znacie” – Zespół Szkół w Otocznej – organizator Barbara Izydorek, Ewa Płociniczak.

ad. 2.

W 2004 roku udoskonalono sieć komputerową istniejącą w pomieszczeniach Fundacji Dzieci Wrzesińskich z pomocą nauczyciela informatyki LO Jarosława Bulczyńskiego z wykorzystaniem sprzętu przekazanego przez Starostwo Powiatowe we Wrześni. Posiadana przez nas sieć komputerowa umożliwiła uruchomienie zajęć komputerowych dla dzieci z przedszkola „Aniołów Stróżów” znajdującego się również w budynku siedziby FDW, Września ul. Szkolna 12. Zajęcia prowadzą informatycy wolontariusze Fundacji Aneta Wiśniewska i Ewa Lenartowicz. Umożliwiamy korzystanie z Internetu młodzieży licealnej, gimnazjalnej, studentom oraz osobom dorosłym z miasta Wrześni. Dzieci przedszkolne przy pomocy techniki komputerowej, mogły narysowane przez siebie kartki świąteczne wydrukować, a następnie rozprowadzić wśród rodziców, uczniów LO i pracowników Zakładu Energetycznego. Pozyskane fundusze przeznaczono na zorganizowanie „Mikołajek” w wymienionym wyżej przedszkolu.

ad. 3.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich zorganizowała w dniu 15.05.2004 przy współudziale Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych konkurs języka angielskiego oraz 22.05.2004 Konkurs języka niemieckiego, na który przybyli goście z Garbsen (Niemcy) burmistrz miasta i dyrektor gimnazjum. Włączyli się do części ustnej konkursu prowadząc konwersacje z finalistami.
Byli członkami jury. Na konkurs przybyły władze miasta, Inspektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego – Jarosław Malicki, Wiceburmistrz Urzędu Miasta i Gminy Września Krystyna Poślednia. Laureatów obdarowano cennymi nagrodami w postaci słowników i encyklopedii oraz cennych piór.

ad. 4.    

Mając na uwadze osoby niepełnosprawne z powiatu Września Fundacja Dzieci Wrzesińskich zorganizowała na swym terenie kurs języka migowego dla nauczycieli, pracowników Urzędu Miasta i Starostwa, aby umożliwić lepszy kontakt z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. W ciągu całego roku kalendarzowego wolontariusze Fundacji Dzieci Wrzesińskich starają się pozyskać środki finansowe na rzecz niepełnosprawnych.


Z pozyskanych funduszy pomogliśmy w zorganizowaniu „Sportowego Turnieju Mikołajkowego” dla dzieci ze Szkoły Specjalnej i ośrodków WTZ z powiatu Września. Opiekę nad turniejem sprawowała Teresa Podlipniak, dyrektor Szkoły Specjalnej. Fundacja Dzieci Wrzesińskich włączyła się w organizację Rajdu Integracyjnego dla uczestników WTZ organizowanego przez gimnazjum Nowy Folwark. Niesiemy pomoc Stowarzyszeniu Niesłyszących i Niedosłyszących z powiatu Września, którzy nie posiadając własnej lokalizacji, korzystają z lokalu Fundacji Dzieci Wrzesińskich w celu organizowania zebrań zarządu i spotkań członków Stowarzyszenia.

ad. 5. 

Fundacja Dzieci Wrzesińskich otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego dotację na dofinansowanie półkolonii dla dzieci z Powiatu Września. FDW pozyskała z Kancelarii Senatu fundusze na pokrycie kosztów przejazdu 18 dzieci i młodzieży z dwiema opiekunkami z miasta Kustanaj (Kazachstan), a także na kieszonkowe, środki medyczne i artykuły papiernicze. Obóz integracyjny młodzieży z Kazachstanu Fundacja zorganizowała wraz z Wydziałem Oświaty Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dzieci i młodzież zakwaterowano w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Września ulica Kaliska i przebywały na wakacjach w naszym mieście od 10.07.2004 do 31.07.2004

ad. 6.  

W celu mobilizacji społeczeństwa do pracy społecznej na rzecz mieszkańców Wrześni zorganizowaliśmy po raz kolejny wybory Społecznika Roku i został nim Bolesław ¦więciochowski organizator wielu przedsięwzięć z zakresu kultury i oświaty. Nagrodę i dyplom wręczono laureatowi uroczyście w czasie obchodów „Dni Wrześni”. Nagrodę wręczał Burmistrz miasta Tomasz Kałuży oraz przedstawiciele Fundacji Dzieci Wrzesińskich Irena Balcerkiewicz i Zenon Suchorski.

ad. 7.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich umożliwiła maturzystce Władzie Radziewicz przyjazd do Polski, do naszego miasta Wrześni w celu nauki języka polskiego gdyż przygotowuje się ona do egzaminu wstępnego na studia medyczne w Polsce. Jest wolnym słuchaczem w LO we Wrześni i pozostaje całkowicie pod opieką Fundacja Dzieci Wrzesińskich, która zapewnia jej wyżywienie a LO zakwaterowanie i naukę z zakresu biologii, fizyki i chemii, a nauczyciele języka polskiego, wolontariusze Fundacji Dzieci Wrzesińskich Urszula i Mirosław Jadryszak udzielają 3 razy w tygodniu po 2 godziny dodatkowych lekcji języka polskiego.

Wyżej wymieniona działalność jest możliwa dzięki głównemu fundatorowi Fundacji Dzieci Wrzesińskich prezesowi Lesowi Bachorzowi  z Kanady oraz sponsorom:

 • Bronisław Dankowski
 • Bogdan Kowalski
 • Jarosław Kowalewski
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Września
 • Fabryka Wsp. Eur. NEPA Węgierki
 • WSS Społem Września
 • ZELKA Sp.z o.o Września
 • Apteka „Witaminka” Września
 • Apteka „Pod Lipami” Wrzesnia
 • A2 BAU-DEWELOPMENT GMBH AUSTRIA
 • Starostwo Powiatowe Września
 • Urząd Gminy Września
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznań
 • Kancelaria Senatu Warszawa
 • Kosłom Września
Zarząd FDW serdecznie dziękuje naczelnemu redaktorowi Wiadomości Wrzesińskich, Waldemarowi Śliwczyńskiemu za całoroczne sponsorowanie wszystkich artykułów wydawanych na łamach gazety informujących o pracy w Fundacji Dzieci Wrzesińskich.