FDW w roku kalendarzowym 2003 współpracowała ze Starostwem – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Urzędem Miasta i Gminy Września.
 
Celem FDW jest:
 1. Organizowanie i promowanie inicjatyw w dziedzinie kultury i oświaty.
 2. Podejmowanie działań w dziedzinie wykorzystywania technologii komputerowej i Internetu.
 3. Promowanie nauki języków obcych.
 4. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym w celu integracji ze środowiskiem ludzi sprawnych.
W celu realizacji tych zadań FDW podjęła w 2003 roku następujące inicjatywy:

Wybory Człowieka Roku 2002. Człowiekiem Roku został ksiądz kanonik K. Głów, któremu Burmistrz Wrześni, przedstawiciele FDW, przewodniczący organu nadzorczego FDW pan B. Święciochowski i dyrektor Z. Suchorski wręczyli dyplom i nagrodę.

W dniu 24.05.2003 roku FDW przeprowadziła finał powiatowego konkursu j. angielskiego. Przewodniczącą jury była pani Anna Adam - nauczycielka gimnazjum. Finalistami zostali w grupie Intermediate: Paula Ogrodowicz i Joanna Jaskólska. W grupie FCE: Maciej Bachorz i Jakub Jakubik. Finalistów obdarowano cennymi nagrodami książkowymi. FDW pokryła całkowicie koszt wyjazdu i pobytu finalisty K. Leśnemu.

Od stycznia do czerwca 2003 umożliwiono na terenie FDW bezpłatny dostęp do Internetu. Dyżury, szkolenie i opiekę informatyczną sprawowali: Aneta Wiśniewska, Piotr Orwat, a w okresie wakacyjnym dołączyli: Katarzyna Skowrońska, Paweł Orwat, Joanna Olichwer i Małgorzata Buśka.

Na terenie FDW zorganizowano nieodpłatne korepetycje z języka niemieckiego, które prowadziła maturzystka LO Katarzyna Skowrońska.

W czerwcu 2003 FDW wraz z innymi organizacjami pod patronatem Starostwa- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowała „Piknik nad Wartą” połączony z zawodami dla osób niepełnosprawnych. Sprawami kulinarnymi zajmował się pan C. Duch. Opiekę medyczną zapewnił ZOZ kierowany przez dr Z. Przybylskiego. Całością organizacji imprezy zajmowali się: W. Przybylski, J. Stefańska, R. Matuszak.

Na przełomie października/listopada 2003 FDW wspólnie z WTZ we Wrześni zorganizowała IV edycję konkursu „Komputer dla każdego”. Opiekę informatyczną sprawował pan L. Szymkowski, a konkurs polegał na zaprojektowaniu kartek świątecznych z wykorzystaniem komputera. Konkurs wyłonił 4 finalistów, którzy otrzymali dyplomy i nagrody.

FDW wraz z PCPR pokryła koszty wyjazdu na wycieczkę Góry Sowie, koszt biletów i wyjazdu do kina w Poznaniu grupie dzieci niepełnosprawnych zrzeszonych w WTZ. Przez cały rok dostępny był Internet i możliwość kserowania materiałów do pracy naukowej dla młodzieży uczącej się i studentów naszego miasta. Całkowity koszt Internetu i ksero pokrył główny sponsor FDW a zarazem jej prezes Les Celestyn Bachorz.

Szlachetnym naszym sponsorom pomagającym w organizacji tych imprez w 2003 roku chcemy złożyć serdeczne podziękowania z wyrazami szacunku za współpracę z naszą Fundacją.

Sponsorami naszymi byli:
 • Pan Bogdan Kowalski – Zakład Produkcji Części Zamiennych do Maszyn Rolniczych,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Września – p. Tomasz Kałużny,
 • Państwo Majchrzakowie – Apteka Witaminka,
 • Pan poseł Bronisław Dankowski,
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
 • Przedsiębiorstwo Zelka – Psary Małe,
 • Pan Eugeniusz Gulczyński – przedsiębiorca,
 • Odlewnia żeliwa i metali kolorowych,
 • Przedsiębiorstwo Budek pan Urbaniak,
 • Księgarnia „Dom Książki” –Rynek,
 • PSS Społem

Sponsorami „Pikniku nad Wartą” byli:

 • Zakład masarski (Sklep pani Adeli),
 • Stefan Ławniczak – Września ul. Sienkiewicza,
 • Masarnia Agencji Własności Rolnej w Sokołowie,
 • Poseł B. Dankowski – pomoc finansowa.

W roku 2003 FDW uzyskała od sponsorów pomoc finansową w kwocie 16 318,00 zł. Praca FDW opiera się całkowicie na zasadzie wolontariatu, dlatego wszystkim wolontariuszom FDW składa serdeczne podziękowania za ich pracę i poświęcenie. 

Zarząd FDW serdecznie dziękuje naczelnemu redaktorowi Wiadomości Wrzesińskich, Waldemarowi Śliwczyńskiemu za całoroczne sponsorowanie wszystkich artykułów wydawanych na łamach gazety informujących o pracy w Fundacji Dzieci Wrzesińskich.