Fundacja wspólfinansowała Święto Teatru na Prowincji organizowane przez Dyrekcję Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.  Impreza ta od lat jest w kalendarzu imprez naszego regionu i ma zasięg ogólnopolski. W tym roku nie brakowało uczestników w odległych części naszego kraju. 

W ramach Swięta Teatru odbyły się warsztaty teatralne, warsztaty dziennikarskie, konkursy przedstawień teatrylnych i recytacji. Wielu laureatów otrzymało dyplomy i nagrody. Najbardziej jednak w pamięci pozostał rewelacyjny występ grupy teatralnej z Wągrowca \\\\\\\" Czarny Rodryg\\\\\\\".

Arena cyrkowa – naszych czasów metafora” to hasło X Święta Teatru na Prowincji, które odbyło się w dniach 22-24 maja 2013 roku w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich i w Zespole Szkół w Nowym Folwarku.Organizatorem tej kulturalnej imprezy był Zespół Szkół w Nowym Folwarku, a współorganizatorami – Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Starostwo Powiatowe we Wrześni, Fundacja Dzieci Wrzesińskich, Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”, rady sołeckie wsi Nowy Folwark, Psary Wielkie, Chociczka i Psary Polskie oraz Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wrzesiński Ośrodek Kultury, Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie, Parafia pw. Świętego Krzyża we Wrześni, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, a także firma Efekt.

Impreza została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Wrzesińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Września.

W ramach Święta Teatru na Prowincji odbyły się:

- X Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska”,

- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu muzyki i tańca”,

- Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Teatr – mój świat”,

- Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Byłem, zobaczyłem, napisałem”,

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na kaligram o tematyce teatralnej.

otwarcie2       pierwszyteatr2

pierwszyteatr3