od 1 pażdziernika ruszają warsztaty dla dzieci i młodziezy w Fundacji

Czytaj więcej...

Tradycyjnie o jesiennej porze ogłaszamy KONKURS FOTOGRAFICZNY - Nieznane i niewidoczne miejsca Wrześni.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie z NCK na realizację zadania  Zbiory i historia Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich .
 

Czytaj więcej...

Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich wybrała Człowieka Roku 2019 pana Jerzego Osypiuka za dzaiłalność na rzecz społeczności lokalnej.

 

DSC09611-621x420  DSC09638-630x420

DSC09643-630x420  DSC09680-600x420

 

Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich wybrała

Człowieka Roku 2019 p. Jerzego Osypiuka

 

 

Rekomendacja

           Jerzy Osypiuk zasługuje na tytuł Człowieka Roku ze względu na ogromny wkład pracy wniesiony na rzecz społeczeństwa lokalnego. Pasją Jerzego Osypiuka jest historia regionu, którą nie tylko odkrywa i opisuje, ale także ożywia i przybliża mieszkańcom gminy Nekla, powiatu wrzesińskiego, Wielkopolski.

Jerzy Osypiuk jest absolwentem Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu M. Skłodowskiej –Curie w Lublinie. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel w Targowej Górce i Nekli.

Jako nauczyciel i mieszkaniec gminy Nekla był :

- Inicjatorem i twórcą skansenu dawnych maszyn i narzędzi rolniczych oraz szkolnej izby pamięci w Targowej Górce,

- opiekunem szkolnego koła Młodych Opiekunów Zabytków,

- inicjatorem i współorganizatorem obchodów 730-lecia Targowej Górki ( 1988)

- laureatem nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania za pracę w ramach postępu pedagogicznego  pt. „Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży”.

-radnym i przewodniczącym Rady Gminy Nekla,

- inicjatorem uporządkowania 8 cmentarzy olęderskich w gminie Nekla i Przewodniczącym Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarzy Olęderskich zwieńczonych obchodami 600-lecia

   Nekli i przyjazdem grupy potomków nekielskich Olędrów z Australii,

- współzałożycielem Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo ,

- inicjatorem i organizatorem projektu „Stąd mój ród. Historie naszych rodzin”,

- inicjatorem powołania do życia Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego i jego prezesem do dnia dzisiejszego.

W ramach Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Jerzy Osypiuk zainicjował i zrealizował wiele przedsięwzięć historycznych i kulturalnych, w tym projekty wsparte finansowo przez Gminę Nekla oraz Powiat Wrzesiński :

- „Nekielskie Olędry – bliskie sąsiedztwo” ( 2012)

- „Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba Ojczyźnie” ( 2013 )

- „Z wielkopolski w szeroki świat” ( 2014)

-„ Wyrwani z gniazda- deportacje z gminy Nekla w czasie II wojny światowej” ( 2017)

- upamiętnienie ofiar niemieckiego obozu pracy przymusowej dla Zydów w Nekli ( 2019)

-„Pamięć i wdzięczność. Mieszkańcy gminy Nekla w wojnie obronnej 1939r: ( 2019), postawienie przed budynkiem szkoły kamień pamiątkowy z inskrypcją „Pamięci mieszkańców gminy Nekla walczących w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939r”, wydanie książki J.Osypiuka i J. Mireckiego „Pamięć i wdzięczność”

- wydanie w ramach Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego i prezentacje książek Michała Pawełczyka „Ziemia Nekielska i jej mieszkańcy w I wojnie światowej” oraz „Ziemia Nekielska w

Powstaniu Wielkopolskim 1918-19r”,

- konferencje, wykłady i prelekcje: Olędrzy – zapomniani sąsiedzi” , „Między obawą a nadzieją”, „Nadburzańscy Olędrzy” , „W chacie olędreskiej”

- spotkania autorskie i promocje książek z Michałem Pawełczykiem, Mariuszem Borowiakiem,  Elżbietą Guzikowską-Konopińska, Krystyną Osypiuk „Ziemia obiecana Nekielskich Olędrów”,

   Danutą Wojciechowską i Bogdanem Jaroszem, Radosławem Karbowiakiem, Robertem  Czerniakiem,

- cykl spotkań „Syberyjska Odyseja” z okazji 72 rocznicy deportacji na Syberię Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich

- udział w realizacji filmu dokumentalnego TVP Lublin „Wiktora Szalatego skarb największy” oraz „Nekielka – ocalić od zapomnienia”,

- wyjazdy i wycieczki edukacyjne,, koncerty, wystawę grafik dr Jacka Papli.

   Jerzy Osypiuk wziął aktywny udział w kampanii przed referendum gminnym d/t zakupu przez Miasto i Gminę Nekla zespołu parkowo-dworskiego w Nekli oraz uczestniczył w spotkaniach po referendum dotyczących przyszłości obiektu. Jerzy Osypiuk w styczniu 2018 roku wystąpił a inicjatywą renowacji sztandaru Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Nekli z 1928r, zniszczonego przez złe warunki przechowywania w czasie okupacji. Sztandar został odnowiony i zaprezentowany 1 listopada 2018r. Jerzy Osypiuk zabiegał również o wpisanie do rejestru zabytków oraz uchronienie przed wycinką trzech alej drzew, położonych na terenie gminy Nekla , niezwykle cennych pod względem historycznym, kulturowym i przyrodniczym. W 2019 roku Jerzy Osypiuk wziął udział w Wyjeździe Pamięci do obozów koncentracyjnych w Dachau Mauthaausen, Gusen, zamku Hartheim, w centralnych obchodach 75 rocznicy bitwy o Monte Cassino oraz uroczystościach upamiętniających 80 rocznicę założenia obozu koncentracyjnego w Forcie VII w Poznaniu.

   Jerzy Osypiuk uczestniczy w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Miasto i Gminę Nekla oraz w upamiętnieniach wysiedleń Polaków z terenu Wielkopolski.

   Jerzy Osypiuk jest autorem publikacji źródeł, opracowań , artykułów i przyczynków dotyczących historii regionu. Jest inicjatorem i redaktorem facebookowym platform internetowych pod nazwami : Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Nekielskie Olędry, Nekielskie Archiwum Cyfrowe. Aktualnie Jerzy Osypiuk realizuje wspólnie z Małgorzatą i Jackiem Mireckim projekt „Kapliczki, figury, krzyże przydrożne i stare nagrobki jako dziedzictwo kulturowe Ziemi Nekielskiej”, który zakończy się publikacją książkową.

   Jerzy Osypiuk jest człowiekiem ogromnej wiedzy, wrażliwym, społecznikiem, poświęcającym swój czas dla dobra wspólnego, nie dostrzegającym przeszkód w wytyczonych przez siebie celach, doskonałym organizatorem, potrafiącym pozyskiwać środki pieniężne na realizację projektów, a przy tym człowiekiem niezwykle skromnym, zawsze uśmiechniętym i życzliwym. Dzięki niemu Nekla gościła wielu wybitnych ludzi, nawiązane zostały liczne kontakty karowe i międzynarodowe, stworzony został pozytywny obraz gminy i powiatu, powstały liczne publikacje naukowe, popularyzatorskie i inicjatywy kulturalne. Jerzy Osypiuk wśród regionalistów jest postacią znaną i cenioną. Wielokrotnie wypowiadał się na łamach pracy lokalnej i regionalnej, w radiu i telewizji.

Jerzy Osypiuk w pełni zasługuje na tytuł Człowiek Roku 2019.