Fundacja w roku 2008r współpracowała i współfinansowała spore przedsięwzięcia oświatowe na szczeblu powiatu i gminy.

Czytaj więcej...

W sobotę 14 maja 2005 w siedzibie NKJO we Wrześni odbył Konkurs Języka angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2004/2005.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich działa na podstawie aktu notarialnego A Nr 8381/99 sporządzonego przez notariusza Irenę Baranowską, Kancelaria Notarialna, Września ul Kościelna 12a w dniu 12.11.1999. Dnia 22.06.2002 Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Fundacji Dzieci Wrzesińskich do Krajowego Rejestru Fundacji pod nr 0000113200. Siedzibą Fundacji Dzieci Wrzesińskich jest miasto Września.

Kolejny już raz odbyła się edycja Międzyszkolnego Konkursu Wokalnego zorganizowanego przez Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 we Wrześni pod auspicjami Fundacji Dzieci Wrzesińskich (FDW).
FDW w roku kalendarzowym 2003 współpracowała ze Starostwem – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Urzędem Miasta i Gminy Września.